Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se

Haastamme eteläpohjalaisia rakentamaan yhdessä parempaa maaseutua, sillä hyviin hankkeisiin on aina tarjolla rahoitusta.

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Nuoret valokeilassa vuonna 2021

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät haluavat tuoda näkyväksi nuorten aktivoimiseksi tehtävää toimintaa. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään mm. tukemalla nuorta yrittäjyyttä ja kuulemalla nuoria. Leirit ja työpajat antavat nuorille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja saada uutta näkökulmaa. Lue nostot siitä, kuinka alueella panostetaan niin paikalliseen kuin kansainväliseen nuorisotoimintaan.

Tekoja kohti kestävää tulevaisuutta

Tekoja kohti kestävää tulevaisuutta tehdään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa maaseudun hankkeissa, käyt tutustumassa Maaseutuparlamentissa esillä olleisiin vaikuttavuustarinoihin ja videoihin.

Tukea haettavissa maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea 18.10. alkaen tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Ensimmäinen hakujakso päättyy 15.11.2021.

Hanke-esimerkit

null Vipinää sivukyliin, menoa ja meininkiä keskustoihin Isojoella sekä Karijoella!

Vallitseva maailmantilanne on osaltaan vauhdittanut maalle muuttoa, niin myös Suupohjaankin. Mikäpä lisäisi paremmin Suupohjan vetovoimaisuutta, kun yhdessä tekemisen meininki?

Ideaverstas on Isojoen ja Karijoen 4H yhdistyksen Leader-hanke. Hankkeen tarkoitus on tarjota lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille laadukasta, mielekästä ja mukavaa tekemistä omalla kylällä tai paikkakunnallaan. Toiminta on kaikille avointa ja sillä pyritään estämään mm. syrjäytymistä. Nuoria on haastettu mukaan vaikuttamaan ja järjestämään juuri sitä heille mielekästä tekemistä kylillä.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Maj-Britt Uusitalo kertoo, ettei koronan vuoksi vanhempiin juuri kontaktia enää tule. Ideaverstas hankkeella on toteutettu tapahtumia, joissa lapset toimivat yhdessä huoltajiensa kanssa. Lisäksi toimintaan on haastettu mukaan kyläyhdistyksiä sekä kylien muita toimijoita.

Ideaverstaan puitteessa järjestetään kylissä kokoontumisia, joissa nuoret pääsevät yhdessä vanhempiensa kanssa ideoimaan juuri heidän kylälleen innovatiivista tekemistä. Ideoinnin jälkeen siirrytään toimintaan ja toteutukseen. Kyseessä voi olla vaikka kertaluontoinen tapahtuma tai pidempikestoinen kerho. Esimerkiksi Myrkyssä onkin toteutettu kaikkien graffitiseinää vapaa-aikakeskukselle yhdessä Suupohjan kesätaiteilijoiden kanssa.

Leader Suupohjan myöntämällä tuella mahdollistetaan hanketyöntekijän palkkaaminen ja ideoiden toteuttaminen. Tuki mahdollistaa myös ulkopuolisien toimijoiden palkkaamisen, kuten taikurikurssin toteutuksen. Hanketyöntekijä Susanna Kellosalmi on itsekin maallemuuttaja Etelä-Suomesta. Susanna on innolla tutustunut alueen ihmisiin ja odottanut uusia kohtaamisia. Kellosalmi omaa laajan työhistorian sosiaalialalla, mutta hyppäsi nyt ensimmäistä kertaa hanketyöhön. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin aina kulkeneet työuralla mukana.

Seuraa Ideaverstasta 4H:n somesta sekä verkkosivuja, joissa ilmoitellaan ideariihi-tyyppisistä kylätapaamisista! Voit olla myös itse yhteydessä suoraan Isojoen-Karijoen 4H:n toimistolle, mikäli sinulla on ideoita tai ajatuksia!