Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se

Haastamme eteläpohjalaisia rakentamaan yhdessä parempaa maaseutua, sillä hyviin hankkeisiin on aina tarjolla rahoitusta.

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Tekoja kohti kestävää tulevaisuutta

Tekoja kohti kestävää tulevaisuutta tehdään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa maaseudun hankkeissa, käyt tutustumassa Maaseutuparlamentissa esillä olleisiin vaikuttavuustarinoihin ja videoihin.

Tukea haettavissa maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea 18.10. alkaen tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Ensimmäinen hakujakso päättyy 15.11.2021.

EU:n elpymisvaroja maaseudun laajakaistainvestointeihin

Laajakaistainvestointeja rahoitetaan vuosina 2021–2022 EU:n elpymisvaroista (maaseuturahasto). Rahoituskehys on yhteinen koko Suomessa, yhteensä 16 milj. euroa vuosien 2021-2022 aikana. Noin puolet tukivaroista käytettiin jo 14.6. 2021 päättyneellä hakukierroksella.  

Hanke-esimerkit

null Varautumalla turvallisuutta Aisaparin kyliin

Varautumalla turvallisuutta Aisaparin kyliin

 

72 -tuntia kouluttaja, kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti piti koulutuksen Alahärmän Kotiseututalolla pidetyssä tilaisuudessa.

Varautuminen on pieniä arkipäivän asioita, joista meidän on muistettava huolehtia. Kriisitilanteissa yhteiskunta ei välttämättä toimi normaalisti. Siksi kriisitilanteisiin pitäisi osata varautua ennakolta. Varautuminen on valmiutta.

Tällä ajatuksella Aisaparin alueella Kylille-hanke yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston ja Lapuan kansalaisopiston kanssa on järjestänyt Varautumalla valmiutta -iltoja. Alajärvellä, Evijärvellä, Kauhavalla, Lappajärvellä, Lapualla ja Vimpelissä järjestetään kaikkiaan 12 kahden illan tilaisuutta eli yhteensä 24 tilaisuutta. Tähän mennessä pidettyihin tilaisuuksiin on osallistunut 125 henkilöä. Varautumalla valmiutta -kierros saadaan päätökseen lokakuun loppuun mennessä.

Omatoimista varautumista ja kyläturvallisuutta

Vapepan Länsi-Suomen valmiuspäällikkö Aki Valonen (neljäs vasemmalta) oli mukana Varautumalla valmiutta -illassa Alahärmässä.

Omatoimisen varautumisen illassa asiasisältö painottui varautumiseen yksilön ja perheen näkökulmasta. Sähkö ja vesi ovat meille kaikkein tärkeimpiä. Sähkön tai veden katkeaminen vaikeuttaa elämäämme heti, ja pitkittyneet katkot vielä enemmän. Meillä jokaisella tulisi olla vähintään 72:n tunnin tarpeisiin kotivara eli ruokaa ja välttämättömyystarvikkeita, sen varalta, että kauppaan ei pääse. Yksilön tai perheen omatoimiseen varautumisessa huomioidaan myös sisälle suojautumiseen liittyvät asiat, puhutaan tartuntataudeista, viestinnän häiriöistä, tietoturvasta sekä muistutetaan yhteisöllisyyden merkityksestä.

Toinen painopiste on kylien turvallisuus ja yhteiskunnan yleinen turvallisuus ja varautuminen häiriötilanteisiin. Kylän turvallisuussuunnitelma on osa kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua. Turvallisessa kylässä kyläläisetkin voivat hyvin. Illoissa tuotiin esiin myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toimintaa sekä pelastustoimen tehtäväkenttää.

Varautumalla valmiutta -illoissa on vieraillut myös hankekoordinaattori Anne Kettula Iskua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeesta. Annen opastuksella on perehdytty elvytykseen ja opeteltu käyttämään sydäniskuria.

Aisapari on avannut Pikkolo 5 -teemahankkeen, jossa kylillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus saada tukea hankintoihinsa. Hankkeessa voidaan tehdä yleishyödyllisiä investointeja, jolla parannetaan kylän turvallisuutta, yhteisten kokoontumistilojen varustusta ja harrastusmahdollisuuksia. Hankinnat voisivat olla muun muassa sydäniskuri, aggregaatti, lämpöpumppu, tieto- ja kokoustekniikkaan tai harrastevälieitä. Teemahankkeen hakuaika on avoinna 29. lokakuuta saakka.

Iskua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen hankekoordinaattori Anne Kettula perehdytti elvytykseen ja opetti käyttämään sydäniskuria. Kuva Lakis Areenalta Vimpelistä.