Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se

Haastamme eteläpohjalaisia rakentamaan yhdessä parempaa maaseutua, sillä hyviin hankkeisiin on aina tarjolla rahoitusta.

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Mahtisatoa Etelä-Pohjanmaalta -tulosseminaari kokosi kauden kehittäjät yhteen

Maaseuturahaston kautta 2014-2020 siirtymäkausineen juhlistettiin Mahtisatoa Etelä-Pohjanmaalta – maaseudun kehittämistyön tulosseminaarissa 10.11.

Tervetuloa Maaseuturahaston kausi 2014-2022 Etelä-Pohjanmaalla -tulosseminaariin 10.11.

Tulosseminaarissa käydään läpi mennyttä rahoituskautta Etelä-Pohjanmaalla. Ohjelmassa on ainakin rahoitettujen hankkeiden esittelyjä ja haastatteluja sekä hanketori.

Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa vuosille 2023–2027 on päivitetty

Kesällä 2021 toimitettuihin alueellisiin maaseudun kehittämissuunnitelmiin pyydetiin maa- ja metsätalousministeriön toimesta päivityksiä. Päivityksiä pyydettiin, koska toimenpiteiden mahdollisuudet ovat laajentuneet ja niihin kohdistuva rahoitus on täsmentynyt.

Hanke-esimerkit

null Suomen toinen UNESCO Global Geopark syntyi Maaseuturahaston tuella

Pyräilijät Kauhanevan lankkupolulla

Suomen toinen UNESCON Global Geopark syntyi Maaseuturahaston tuella

Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark rakennettiin lähes tyhjästä kuluneen Maaseuturahaston kauden 2014-2022 aikana. Alueen kehitys ja Geopark-statuksen saavuttaminen on monien tahojen hienon yhteistyön tulos.

Lauhanvuori-Hämeenkankaan alueen kehittämistä alettiin suunnitella vuonna 2011. Sen jälkeen alueella on toteutettu 12 eri hanketta, joista kaksi on edelleen käynnissä.

”Maaseuturahaston rahoitusta on pystytty hyödyntämään Geopark-alueella tehokkaasti. Sen avulla on muun muassa kehitetty alueen infraa ja palvelurakenteita, inventoitu kohteita, sekä luotu toimintamalleja ja viestintämateriaaleja”, kertoo Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n toiminnanjohtaja Terttu Hermansson.

UNESCO:n Global Geopark-statusta haettiin syksyllä 2018. Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta, kun Lauhanvuori-Hämeenkangas saavutti statuksen toisena kohteena Suomessa kesällä 2020.

”Reitistöjen ja palveluiden kehittäminen sekä niistä onnistunut tiedottaminen on tuonut alueelle myös lisää retkeilijöitä. Kävijämäärät ovat kasvaneet viiden vuoden aikana 67 prosenttia”, Hermansson toteaa.

Katikankanjonin tunnelma vie mennessään

Geopark-alueeseen kuuluu kaksi kansallispuistoa - Lauhanvuoren kansallispuisto sekä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto. Kauhanevan-Pohjankankaan länsilaidalta löytyy Katikankanjoni, kuusikkoinen kuru, joka liitettiin kansallispuistoon muutama vuosi sitten. Kanjoni on muodostunut eroosion seurauksena kolmen puron virratessa hiekkakankaalla ja sitä luonnehtivat suuret korkeuserot, jyrkät rinteet ja kuusikossa solisevat purot.

”Katikankanjoni on yksi Geopark-alueen hienoimmista geokohteista. Katikankierros-reitti on kävijöille näkyvä esimerkki maaseuturahaston hankkeiden aikaansaannoksista. Kaikki reitin rakenteet, kuten sillat, laavu, portaat ja opasteet on tehty hanketoimilla”, Hermansson kertoo kanjonin reitistä.

Kehittäminen Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkissa ei kuitenkaan ole loppumassa. Tällä hetkellä käynnissä olevassa Geopark pyöräilymatkailun maailmankartalle -hankkeessa kehitetään pyöräilymatkailureitistöä, joka yhdistää alueen geokohteet ja palvelut.

Maaseuturahasto, ELY-keskukset ja alueen Leader-ryhmät ovat osallistuneet merkittävästi Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kehittämisen rahoittamiseen jo usean vuoden ajan. Laaja ja monipuolinen kehitys on ollut mahdollista ainoastaan verkostojen ja yhteistyön kautta. Mukana ovat Metsähallitus, kunnat, yritykset, yhdistykset, alueen asukkaat ja muut alueelliset toimijat, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Lue lisää: https://lhgeopark.fi/

Terttu Hermansson

Terttu Hermansson Katikankanjonin maisemissa.

Tutustu myös Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin hankematkasta kertovaan videoon alla.

 

Päivitetty: 31.10.2022