Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu

Tämä sivusto on menneen maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu. Tätä sivua ei enää päivitetä. Uuden sivun löydät täältä maaseutu.fi/etela-pohjanmaa

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027. Eteläpohjalaisille Leader-ryhmille Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja myönnettiin yhteensä yli 24,1 miljoonan euron julkinen rahoituspotti paikalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön tulevalle viisivuotiskaudelle.

Yritystukia myönnettiin Etelä-Pohjanmaalla monipuolisiin tarpeisiin

Viime vuoden loppuun päättyneellä ohjelmakaudella (2014-2022) eteläpohjalaisten Leader-ryhmien hallituksissa myönteisen päätöksen saaneita hankkeita on käsitelty lähes 1500 kappaletta, joista noin 500 on ollut yrityksille suunnattuja tukia. Hankkeiden avulla sekä vauhditettiin uusien yritysten toiminnan käynnistämistä että tuettiin toimivien yritysten kasvua, kehittymistä, toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Paikallislähtöistä kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla yli 1100 hankkeen voimin 

Päättyneen Leader-rahoituskauden 2014–2022 tuloksia katsellaan Etelä-Pohjanmaan kehittämisyhdistyksissä tyytyväisinä. Alueen aktiiviset asukkaat ovat jälleen osanneet hyödyntää rahoitusmuodon mahdollisuuksia oman seutunsa parhaaksi ja sitä on käytetty parantamaan alueen vetovoimaa monin eri tavoin.  

Hanke-esimerkit

null Nuoret kehittäjinä ilmastoasioissa

Liiverin alueella toteutettiin kesällä 2022 Ilmastoviisas – nuoret kehittäjinä -teemahanke, jonka aikana neljä yhdistystä palkkasi nuoria erilaisiin kehittämistehtäviin. Hankkeen taustana oli ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sekä tarve toimille, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Nuorilla on ideoita, joita hankkeen myötä oli mahdollista viedä käytäntöön.

Hankkeen avulla parannettiin paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja samalla pystyttiin houkuttelemaan yhdistyksiä kokeilemaan nuoren työntekijän palkkaamista. Yhdistykset pystyivät hyödyntämään tuoreita näkemyksiä esimerkiksi kylien tai harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä. Yhteisöt ovat tunnistaneet tarpeen miettiä omaa toimintaa ja löytää uudenlaisia, ilmastoviisaita ratkaisuja, mutta vapaaehtoisten resurssit eivät välttämättä riitä uusien käytäntöjen käyttöönottoon.Nuori vieraili kesän aikana useassa eri kohteessa, mm. maitotiloilla. Kuva: Sanna-Kaisa Nokso

Nuori viesti nuorille
Sanna-Kaisa Nokso työskenteli Jalasjärven 4H:lla kesän 2022 ajan. Nokson työtehtäviin kuului viestiä sosiaalisessa mediassa ilmastonmuutoksen tuomista haasteista ja esitellä Jalasjärven lähiruokatuotantoa ja -tuottajia, kierrätys- ja korjausmahdollisuuksia, sekä uusiutuvaa energiaa, ja kannustaa erityisesti nuoria näiden käyttämiseen. Nokso teki pääasiassa aihepiiriin liittyviä videoita, mutta myös jonkin verran kuvajulkaisuja. Hankkeen lopuksi järjestettiin lähiruokatapahtuma, jonka yhteydessä pidettiin lähiruokaan liittyvä näyttely. Tarkoituksena oli tuoda lähiruokatuotantoa tutummaksi helposti lähestyttävällä tavalla. 

- Sain sisällönluomiseen vapaat kädet ja lopuksi aina hyväksytin sisällöt ennen julkaisuja vielä muilla. Itse tykkäsin vapaasta toimintatavasta, vaikka tapahtuman järjestämisen vastuu vähän välillä jännittikin, Nokso sanoo.

Nokson mukaan viestinnästä pyrittiin tekemään nuoria kiinnostavaa tekemällä julkaisuista ytimekkäitä. Videoihin yritettiin poimia kiinnostavia faktoja, joita kaikki eivät välttämättä tienneet ja vältettiin liiallisia itsestäänselvyyksiä.

- Yritin pitää sisällön helposti lähestyttävä, jottei nuorille tulisi tunnetta, että heille "saarnattaisiin" asioista. Ja yritin kuvata aina mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon aiheeseen liittyviä eläimiä, koska ne tuntuivat kiinnostavan erityisen paljon.
- Kesässä ja työssä parasta oli aihepiiriin liittyvien yrittäjien tapaamiset, sisällön luominen ja muokkaaminen, sekä vapaus toteuttaa itseään, Nokso kertoo.

Ilmastoaiheinen tapahtuma toteutettiin juuri avatulla Seinäjoen keskustorin paviljongilla.  Kuva: Alexandra Mäenpää
 

Nuori kehitti toimintatapoja
Seinäjoen elävän musiikin yhdistykselle palkattiin Luontokorjaamo-hankkeeseen kesäksi 2022 nuori työntekijä kehittämään ja pohtimaan käytännön tasolla yhdistyksen toimintamalleja ekologisesti kestävämpään suuntaan. 

Karoliina Mäenpää toimi kesän ajan Selmulla ilmastoviisaana kesätuottajana. Kesän aikana Mäenpää oli muun muassa luomassa Luontosuhteen kehitys -ohjelmaa työryhmille, jota voidaan myöhemmin käyttää esimerkiksi työhön tutustumisessa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Ohjelmaan Mäenpää keräsi erilaisia käytännön konsteja luontosuhteen voimistamisen tueksi. Lisäksi Mäenpää arvioi Selmun toimintatapoja ja etsi ekologisen toimintatavan kehityskohteita. Mäenpää oli myös laskemassa Toritorstai-tapahtumien hiilijalanjälkeä.

- Kesä on mennyt tosi hyvin, ollut ihana ja mahtava työpaikka. Vaikka työmäärä kuulostaa isolta, on se pysynyt hyvin hanskassa, Mäenpää kertoo.

Mäenpään työhön kuului myös ilmastoaiheisen toritapahtuman tuottaminen. Tapahtuma toteutettiin juuri avatulla Seinäjoen keskustorin paviljongilla. Ohjelmaan kuului paneelikeskustelu, ilmastoaiheinen bingo sekä Samba Tropicalin tanssiesitys.

- Tapahtuma sujui hyvin, paneelin keskustelu oli ainakin allekirjoittaneen mielestä ja parin sivullisen kommenttien mukaan mielenkiintoinen, tärkeitä aiheita käsittelevä ja ajatuksia herättävä. Väkeä oli myös mukavasti paikalla ja sää suosi! 

Nuorena henkilönä Mäenpää kokee ilmastonmuutokseen liittyvät asiat itselleen ajankohtaiseksi ja uskoo, että kesätyön myötä huomion kiinnittäminen aiheeseen tulee vaikuttamaan myös hänen omiin valintoihinsa tulevaisuudessa.

- On siistiä, että työssä voi yhdistää itselle tärkeitä arvoja ja aiheita, Mäenpää iloitsee.

Päivitetty: 07.08.2023