Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se

Haastamme eteläpohjalaisia rakentamaan yhdessä parempaa maaseutua, sillä hyviin hankkeisiin on aina tarjolla rahoitusta.

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Mahtisatoa Etelä-Pohjanmaalta -tulosseminaari kokosi kauden kehittäjät yhteen

Maaseuturahaston kautta 2014-2020 siirtymäkausineen juhlistettiin Mahtisatoa Etelä-Pohjanmaalta – maaseudun kehittämistyön tulosseminaarissa 10.11.

Tervetuloa Maaseuturahaston kausi 2014-2022 Etelä-Pohjanmaalla -tulosseminaariin 10.11.

Tulosseminaarissa käydään läpi mennyttä rahoituskautta Etelä-Pohjanmaalla. Ohjelmassa on ainakin rahoitettujen hankkeiden esittelyjä ja haastatteluja sekä hanketori.

Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa vuosille 2023–2027 on päivitetty

Kesällä 2021 toimitettuihin alueellisiin maaseudun kehittämissuunnitelmiin pyydetiin maa- ja metsätalousministeriön toimesta päivityksiä. Päivityksiä pyydettiin, koska toimenpiteiden mahdollisuudet ovat laajentuneet ja niihin kohdistuva rahoitus on täsmentynyt.

Hanke-esimerkit

null Esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistämässä

Esteettömyys ja saavutettavuus niin fyysisessä maailmassa kuin verkossa ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämän osa-alueilla. Kuudestaan ry:n toimialueen vammaisjärjestöt ovat nostaneet esille huolen siitä, että alueen palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulisi kehittää. Ähtärin Zoo Resort Oy:n Palvelujen esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen -hankkeessa vastataan tähän toiveeseen tekemällä esteettömyyskartoituksia ja antamalla korjausehdotuksia alueen palveluntarjoajille. Lisäksi aiheesta jaetaan tietoa ja materiaalia sekä järjestetään tilaisuuksia. 

Esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa 

-Esteettömyyteen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa, kun uutta rakennetaan tai vanhaa korjataan. Esteettömyydessä on kysymys oviaukkojen leveyden ja kynnyksien ohella monesta muustakin asiasta. Esimerkiksi vessat tulisi merkitä selkeästi, ei taiteellista näkemystä käyttäen, kuten usein näkee, hankevastaava Virpi Kanth kertoo. 

Hanke käynnistyi toukokuussa ja kesän aikana on tehty esteettömyyskartoituksia alueella. Kanth on lähettänyt lukuisia kehitysehdotuksia ja toimenpidesuunnitelmia alueen toimijoille. Ilahduttavaa on se, että usein saavutettavuus ja esteettömyys kohenee huomattavasti varsin pienillä muutoksilla.

-Puutteita on peruspalveluissakin; alueen kirjastot, apteekit ja ruokakaupat eivät kaikilta osin täytä esteettömyysvaatimuksia. Luiska pyörätuolia varten on saatettu rakentaa, mutta kaide puuttuu tai muuten esteettömyys on huomioitu, mutta määräyksiä täyttävää parkkiruutua ei ole, Kanth kertoo esimerkkejä. 

Jonkin verran alueelta löytyy myös esteettömäksi merkittyjä paikkoja, jotka eivät todellisuudessa täytä esteettömyysmääräyksiä. Talvikaudella tulee taas esille uusia ongelmia, kun talvikunnossapito jää puolitiehen. Tähän Kanth toivoo huolellisuutta. 

-Esimerkiksi vessa on saatettu merkitä esteettömäksi, vaikka käytännössä siellä ei pyörätuolin kanssa pärjäisi. 

Esteettömyyskartoitukset ovat tärkeä osa hanketta. Kuvat: Virpi Kanth. 

Palvelutilanteiden erityispiirteet 

Kanth kertoo, että vammaisten henkilöiden kohtaamiseen asiakaspalvelutilanteissa on hyvä valmistautua etukäteen. Näkövammaisten kohdalla tyypillisintä on, että puhutaan avustajalle, ei asiakkaalle. Kuulovammaisten kohdalla puolestaan korotetaan ääntä.

-Tulisi puhua mahdollisimman normaalisti, rauhalliseen tahtiin. Mikäli kuulon aleneminen tai kuuroutuminen ei ole synnynnäistä, on asiakkaalla mahdollisuus lukea huulilta. Myös viittomakielen, ainakin perusteiden opettelu olisi hieno tapa huomioida kuuroja asiakkaita. 

Kanthin aloitteesta Ähtärissä alkaa syksyllä 2022 Lakeudenportin kansalaisopiston viittomakielen kurssi, mikäli osallistujia saadaan tarpeeksi. 

-Myös liikuntarajoitteiset asiakkaat tulisi huomioida paremmin ja kiinnittää huomiota esimerkiksi kynnyksiin, ovien leveyteen, luiskiin ja vessoihin. Kovasti kaivataan esimerkiksi majoituskapasiteettia, jossa vammaisten tarpeet olisi kattavasti huomioitu, Kanth toteaa. 

Tiedotus- ja koulutustilaisuus järjestetään ensi viikolla 

Palaute hankkeen esteettömyyskartoitusten tuloksena syntyneistä kehittämisehdotuksista ja toimenpidesuunnitelmista on ollut myönteistä. Aihe on monelle vieras ja toimijat kaipaavat selkeitä ohjeita parannusten tekemiseksi. Tietoa on saatavilla, mutta se on hajallaan eri lähteissä. Myös EU:n esteettömyysdirektiivi vaatii, että viranomaiset ja yksityinen sektori tekevät tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi. Direktiivi tarkoittaa muutoksia myös Suomen lainsäädäntöön.

Tätä varten hanke järjestää 12.9. koulutus- ja tiedotustilaisuuden esteettömyydestä ja saavutettavuudesta Ähtärissä. Tilaisuudessa käsitellään toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia ja vammoja sekä niiden esiintyvyyttä Suomessa. Lisäksi kerrotaan vammaisuuden huomioimisesta eri palvelutilanteissa ja käydään läpi tilanteet niin liikuntarajoitteisten, näkövammaisten ja kuulovammaisten kohdalla. Lisäksi käydään läpi muun muassa, miten esteettömyys tulee huomioida fyysisessä ympäristössä. Koulutuksen materiaali jaetaan osallistujille kirjallisena. 


Pandatalon opasteita on uusittu ohjeiden mukaan. Kuva: Virpi Kanth
 

Päivitetty: 12.09.2022