Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hanke-esimerkit

Yritykset saivat yritysryhmähankkeesta apua kansainvälistymiseen

"Keskustelut, vertaistuki, käytäntö ja rohkeus", nämä kokemukset voidaan liittää Kasvua viennistä EP -hankkeisiin. Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin muutama vuosi sitten kaksi Kasvua viennistä EP -yritysryhmähanketta. Hankkeiden tavoitteena oli kouluttaa ja rohkaista eteläpohjalaisia yrityksiä vientimarkkinoille. Hankkeet toteutti Sedu yhteistyössä MT Xport Consultants Oy:n kanssa. 

-Hankkeet lähtivät suoraan yritysten tarpeista. Hankkeissa yritykset saivat konkreettista asiantuntija-apua vientimyynnin kehittämiseen ja kansainvälistymisvalmiuksien lisäämiseen, toteaa Sedun yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto.   

Käytännössä hankkeet sisälsivät yhteisiä koulutuspäiviä ja yrityskohtaisia toimenpiteitä. Hankkeen kautta yritykset saivat neuvoja ja toimintamalleja esimerkiksi myyntiin, markkinointiin ja jälleenmyyntiverkoston rakentamiseen. Lisäksi Xport oli tukena kansainvälisten B2B -messujen toteuttamisessa. Tuki meni jopa niin pitkälle, että asiakkaita konkreettisesti tuotiin messuosastolle.   

Marko Luoma Xportista sanoo, että he paneutuivat jokaisen yrityksen tilanteeseen henkilökohtaisesti.   

-Kävimme yrityksissä ja keskustelimme luottamuksellisesti yrityksen tarpeista ja teimme näiden pohjalta vientisuunnitelmat, hän kertoo.  

Miten hankkeet vaikuttivat?  

Kasvua viennistä EP - hankkeet olivat yritysryhmän kehittämishankkeita, joka tarkoittaa sitä, että useita yrityksiä lähtee mukaan samaan hankkeeseen. Yritysryhmähankkeet ovat asiakkaille vaivattomia, koska hankkeissa on yksi hallinnoija, joka hoitaa hallinnollisen työn. Hallinnollisia töitä ovat mm. Hankehakemuksen ja loppuraportoinnin tekeminen.   

Lankava Oy messuosasto.Yksi hankkeeseen osallistunut yritys Lankava Oy kävi Xportin tukemana kansainvälisillä messuilla Saksassa.  

-Olemme saaneet kyllä ison avun kansainvälistymiseemme. Meillä on nyt konkreettinen toimintamalli, kun lähdemme kansainvälisille messuille. Tätä mallia voimme kopioida kaikille messuille ja se toimii hyvänä muistilistana, kertoo Lankava Oy:n toimitusjohtaja Kirsti Karppinen.  

Myös Neviso Oy lähti hankkeen tukemana erilaisiin konferensseihin. Messuja edelsi messukoulutus ja konferensseissa tavoitettiinkin isoja eurooppalaisia yrityksiä.  

-Samalla kun yritystä laitetaan kansainväliseen kuntoon, usein kotimaan myyntikin tulee suunnitelmallisemmaksi ja paranee, kertoo projektipäällikkö Marja Sulkakoski Xportista.  

Hankkeen vaikutuksia arvioidessa elinvoimaiset yritykset tuovat elinvoimaa ympärilleen. Menestyneet yritykset tuovat työtä ja hyvinvointia. Uudenlaisen osaamisen myötä yritykset menestyvät kansainvälisillä markkinoilla paremmin. Hankkeessa yritykset saivat konkreettisesti uusia kontakteja sekä potentiaalisiin asiakkaisiin, että yhteistyökumppaneihin. 

-Tällaisten hankkeiden avulla pystytään katsomaan yrityksen kokonaiskuvaa ja toimintoja voidaan kehittää monipuolisesti ja hallitusti, Luoma päättää.

Hankefaktat

Hanketiivistelmä