Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Nuoret valokeilassa Euroopassa

Tänä vuonna on monta syytä nostaa nuorten asiat esiin Euroopassa. Euroopan unionissa on jo pitkään panostettu nuoriin, ja nyt heidät on asetettu erityiseen valokeilaan julistamalla vuosi 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi.

Teemavuodella kannustetaan nuoria osallistumaan yhteiskunnallisiin asioihin, ja sen aikana nuorten toiveita, tarpeita ja mahdollisuuksia tuodaan EU:ssa entistä enemmän esiin.

Nuorten omalla vuodella halutaan myös tukea nuorten hyvinvointia ja luoda heille uskoa ja mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Tämä on erityisen ajankohtaista pitkään kestäneen pandemian ja nykyisen maailmantilanteen aiheuttamien kriisien varjossa.

Nuorten ääni kuuluviin

Nuorilla on suuri rooli Euroopan tulevaisuuden määrittelyssä. Teemavuonna on tarkoitus edistää edelleen sitä, että nuorisokysymykset olisivat esillä laajasti EU-päätöksenteon eri osa-alueilla.

Nuorten ääntä on lähiaikoina painotettu esimerkiksi Euroopan tulevaisuuskonferenssissa, jossa EU-kansalaiset ovat saaneet esittää ideoita tulevaisuuden Euroopasta. Tulevaisuuskonferenssin loppupäätelmät ja suositukset jatkotoimista on tarkoitus julkaista vielä tänä keväänä. Toivotaan siis, että tässä prosessissa nuorten ideoista on muovautunut myös konkreettisia tapoja rakentaa yhteistä tulevaisuuden Eurooppaa.

Erasmus+ on osallistanut nuoria jo 35 vuotta


Erasmus+ on varmasti yksi tunnetuimpia EU:n nuorisoaloitteita. Tiesitkö, että ohjelma täyttää tänä vuonna 35 vuotta? Tänä aikana ohjelma ja sen kohderyhmä on ehtinyt laajentua ja kehittyä huimasti, mutta perusidea on pysynyt ‒ kansainvälistyminen, maailmankuvan laajentuminen ja uuden oppiminen ovat tänäkin päivänä tärkeä osa jokaisen osallistujan kokemusta.

Euroopan solidaarisuusjoukot -vapaaehtoistyöohjelma taas on tarjonnut nuorille vapaaehtoistyömahdollisuuksia viiden vuoden ajan. Molempien juhlavuosiaan viettävien ohjelmien kautta tehdään tärkeää kansainvälistä nuorten osallistamistyötä.


Kaikille nuorille yhtäläiset mahdollisuudet


Kun puhutaan nuorten osallistumisesta, on tärkeä huomioida nuorten erilaiset tarpeet ja taustat. EU:ssa panostetaankin siihen, että myös heikommista lähtökohdista ponnistavat nuoret saavat mahdollisuuksia kerätä uudenlaisia kokemuksia ja kehittää taitojaan.

Esimerkiksi Erasmus+-ohjelmassa erityistarpeisille on tarjolla tukea erilaisten palvelujen ja lisärahoituksen muodossa.

Toinen konkreettinen avaus nuorten tasa-arvoisuudelle on uusi ALMA-liikkuvuusohjelma. Ohjelman kautta työelämästä ja koulutuksesta syrjässä olevat nuoret pääsevät toiseen EU-maahan työharjoitteluun ja kansainvälistymään.

Paikallisen tason työ saa ideat elämään


Vaikka nuorten toimintaa mahdollistavia rahoituksia ja ohjelmia on monia, antavat paikalliset toimijat kuitenkin nuorten mahdollisuuksille konkreettiset kasvot. Jokainen Leader-ryhmä, kouluyhteisö, kv-toimisto ja nuorisotoimi on tärkeä linkki nuorten kohtaamisessa.

Kiitos siis kaikille teille, jotka kohtaatte nuoria, kerrotte heille osallistumismahdollisuuksista, keksitte luovia hankeideoita ja luotte yhteistyöverkostoja, joiden kautta nuoret saavat uusia tuttavuuksia ja kokemuksia. Teette tärkeää työtä.

Mukavaa kevättä kaikille ‒ tehdään tästä vuodesta nuorille erityinen!

Hanna Meriläinen ja Iris Aarola

Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskus

Kuva: Petri Luhtala