Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hanke-esimerkit

Enemmän vuohenmaitoa - vaikuttavuutta hankkeella

Vuohi

Alkuperäinen syy lähteä toteuttamaan juuri vuohitalouteen liittyvää hanketta, oli se, että haluttiin lisätä vuohenmaidon määrää Suomessa.  Suomeen halutaan sekä uusia vuohenmaidon tuottajia, että olemassa olevat tilat tuottaisivat enemmän maitoa.

Ratkaisua vuohenmaidon tuotannon lisäämiseksi haettiin kehittämällä tuotosseurantaa ja jalostussuunnittelua, tehtiin toimintaohjeet laadukkaan vuohenmaidon tuotantoon ja luotiin ruokinnansuunnittelutyökalu. Yksinkertaisuudessaan hankkeen toimet tähtäsivät siis vuohenmaidon tuotannon kasvattamiseen ja siihen tarvittavien toimivien menetelmien kehittäminen. 

-Haaste tuotosseurantaan on vuohitilojen vähyys. Yksi vaihtoehto olisi kehittää sitä yhdessä muiden maiden kanssa, toteaaerityisasiantuntija Milla Alanco-Ollqvist. Tiloja kuitenkin kannustettiin ja annettiin välineitä maidonmäärien seuraamiseen, jatkaa Alanco-Ollqvist. 

Mukana viisi pilottitilaa 

Hankkeessa oli viisi pilottitilaa, joiden kanssa toimintaa ja ohjeistusta kehitettiin. Tärkeäksi nousi myös mm. rakennearvostelu, joka liittyy jalostussuunnitteluun. Hyvällä jalostussuunnittelulla pyritään välttämään sukusiitoksia. Hankkeessa keskityttiin myös taloudelliseen puoleen. Mietittiin niitä keinoja, millä vuohien kasvattamisesta saadaan kannattavaa yritystoimintaa. Lisäksi opintomatkoilta tuli hyviä kontakteja, joilta saatiin nyt ja ehkä myös tulevaisuudessa lisäoppia vuohituotantoon. 

-Kannattaa erikoistua, jos haluaa kannattavan vuohitilan, toteavat projektissa työskennelleet Sanni Virtanen ja Milla Alanco-Ollqvist. Kannattavan tilan pyörittäminen vaatii yrittäjämäistä asennetta ja ammattimaisuutta, he jatkavat. Myös mittareiden määrittäminen ja niiden seuraaminen on tärkeää.

Hankkeen vaikutukset 

Seminaarien ja kahden opintomatkan lisäksi hankkeessa kehittyivät tilojen pienryhmätapaamiset, jotka ovat jääneet elämään näihin päiviin. Lisäksi hankkeen päättymisen jälkeen ProAgrian verkkosivuille jäi kattava materiaalipankki, joka on kaikkien asiasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä. 

Ryhmäkuva Latvian opintomatkalta.
Lisäoppeja tulevaisuuteen ja uusia kontakteja haettiin Latviasta.

-Tuntui, että hankkeen aikana sekä projektityöntekijät, että tuottajat kehittyivät 20 vuotta. Oli oikea ratkaisu keskittyä tässä hankkeessa pelkästään vuohiin ja vuohenmaidon lisäämisen kehittämiseen, toteaa Alanco-Ollqvist ProAgrialta.   

Myös ohjausryhmä saa hanketyöntekijöiltä kiitosta. Parhaimmillaan ohjausryhmä on voimavara, joilta saa innostuneita ideoita.

Hankefaktat  

  • Hankkeen nimi: Vuohitalous elinkeinoksi 
  • Toteuttaja: Proagria Etelä-Pohjanmaa ry 
  • Toteutusaika: 1.1.2018 - 30.6.2019 
  • Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020  
  • Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hankkeen toiminta-alue Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa.   

Hankkeen kuvaus 

Vuohitalous elinkeinoksi -hankkeessa selvitettiin edellytyksiä, joilla vuohitalous saadaan kilpailukykyiseksi tuotantovaihtoehdoksi. Hankkeessa pääpaino oli neljässä perusasiassa: tuotosseuranta, jalostussuunnittelu, ruokinnansuunnittelu ja maidon laadun hallinta.