Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään. Hankkeen avulla toimijat tutustuvat uusiin viestinnän mahdollisuuksiin ja oppivat hyödyntämään niitä tehokkaasti. Tavoitteena on uusien digitaalisten menetelmien käyttöönotto sekä osaamisen kehittäminen vaikuttavuusviestinnässä. Hankkeeseen osallistuville järjestetään pääasiassa webinaarimuotoisia koulutuksia, joissa asiantuntijat opettavat muun muassa internetpohjaisten työskentelyalustojen, videoneuvottelupalvelujen, sosiaalisen median ja uutiskirjeohjelmien käyttöä.  

Digiosaamisen merkitys korostuu 

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti yritysten ja kolmannen sektorin toimintaympäristöön ja kiihdyttänyt digitalisoitumiskehitystä. Henkilöstö on kohdannut uusia osaamisvaatimuksia, sillä etänä ja verkossa toimiminen vaatii uudenlaista viestinnällistä osaamista ja heittäytymistä. Hankkeen koulutusten avulla madalletaan kynnystä siirtyä uusiin viestinnän muotoihin, kuten podcasteihin ja videoihin. Webinaareissa käsitellään muun muassa näiden viestinnän muotojen teknistä käyttöä ja sitä, miten kussakin mediassa on tarkoituksenmukaista toimia. Webinaareissa käsitellään myös esimerkiksi vaikuttavaa esiintymistä ja heittäytymistä.  

Yritysten liiketoiminnassa ja kolmannen sektorin viestinnässä käytetään yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja. Digitaalisia palveluja hyödyntämällä toimijat kykenevät tavoittamaan asiakkaansa maaseudulta käsin, jolloin potentiaalinen asiakaskunta laajenee. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoituminen onnistuu etäisyyksistä riippumatta. Esimerkiksi kaksisuuntaista videoyhteyttä hyödyntämällä voidaan tuottaa uusia digitaalisia viestintä-, koulutus- ja neuvontapalveluja. Digitaalisten viestintävälineiden hyödyntäminen vähentää myös kustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä, kun pitkien välimatkojen vaikutus poistuu. 

Vinkkejä oman tietoturvan parantamiseen

Hankkeen kevään tietoturvakoulutuksessa kouluttajana toimi Janne Jalava Sulava Oy:ltä. Koulutuksessa perehdyttiin keinoihin, joilla jokainen voi huolehtia tietoturvastaan. Keskeistä on laitteiden päivittäminen ja monivaiheisen tunnistautumisen käyttö aina, kun se on mahdollista. Lisäksi kannattaa kehittää pitkiä, mutta helposti muistettavia salasanoja. Jalava vinkkasi, että esimerkiksi murretta kannattaa käyttää salasanoissa, sillä murresanojen hakkerointi on huomattavasti kirjakielisiä salasanoja hankalampaa. Vastoin yleistä luuloa salasanan kompleksisuus ei välttämättä vahvista salasanaa, mutta saattaa sen sijaan heikentää sen käytettävyyttä.

Lisäksi Jalava muistutti jatkuvasti yleistyvistä huijausviesteistä.  Viestit ovat muuttuneet myös uskottavammiksi. Esimerkiksi tutun ihmisen sähköposti tai sosiaalisen median tili saatetaan kaapata ja lähettää huijausviestejä tätä kautta. Lisäksi esimerkiksi verkkoon laitettuihin myynti-ilmoituksiin saatetaan vastata kiinnostuneena asiakkaana ja pyrkiä huijaamaan myyjää tätä kautta. Tärkeää on olla avaamatta epäilyttävien viestien mukana tulevia linkkejä tai liitetiedostoja. Haittaohjelmia lähetetään aiempaa useammin myös muun muassa tekstiviestitse.

Muihin Kuudestaan ry:n Digiviestintä haltuun -hankkeen koulutusmateriaaleihin pääset tutustumaan Kuudestaan ry:n verkkosivuilla