Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke

Kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja

Tervetuloa hankkeen sivuille!

                                                                           Hankkeen logo

                                                                                    Hankkeen logo ” Tervetuloa hankkeen sivuille” .

 

                         Koristekuva

Koulutuksesta

Pakolaistaustaisen asiaHankkeen logokkaan ammatillinen kohtaaminen on vaativaa, erityisosaamiseen perustuvaa vuorovaikutustyötä.  Asiantuntijaksi kasvaminen ja kehittyminen vie aikaa, eikä siihen ole oikoteitä. Koulutus ja teoreettisen tiedon kartuttaminen luo hyvän pohjan, mutta asiantuntijaksi kasvamiseen se ei yksin riitä. Tiedollis-teoreettinen osaaminen vaatii rinnalleen asiakastyössä rakentuvan hiljaisen kokemuksellisen tiedon osuvaa soveltamista.  

Uuden teoreettisen tiedon tulee ankkuroitua ja omakohtaistua osaksi asiantuntijan olemassa olevaa tieto-ja osaamispohjaa. Tälle kokemuksellisen oppimisen perusajatukselle rakentuu myös Pakolaistaustaisten ohjauksen – hankkeen koulutustoiminta.   Tarjoamamme koulutukselliset interventiot keskittyvät asiakaskunnassamme  - erityisesti TE-hallinnon asiantuntijat -  tunnistettuun osaamistarpeeseen, kuten esimerkiksi Traumatietoisen asiakastyön erityisvaatimuksiin.  Teoreettinen uusi alan asiantuntijoiden tarjoama tietoaines syvenee, rikastuu ja omakohtaistuu – "Mitä tämä minulle merkitsee omassa asiakastyössäni?" -  vertaispienryhmissä luento-osuuksien jälkeen.  Ennakko- ja etätehtävillä lyhytkestoisten koulutusinterventioiden vaikuttavuutta pyritään syventämään.

Koulutusten perimmäinen tavoite on aina asiantuntijan omien voimavarojen herättäminen ja hänelle itselleen näkyväksi tekeminen.   Tie pakolaistaustaisten asiakkaiden – itse asiassa kaikkien asiakkaiden – osuvampaan vuorovaikutukselliseen TNO-työhön ja siinä kehittymiseen alkaa aina itsestä.