Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kohtaamo somessa 

Kohtaamolaiset oikealta vasemmalle: Titta, Pasi, Seija, Satu, Teemu, Outi ja Ville.

Twitter-logo Yuotube-logo  Instagram-logo  Facebook-logo 

Kuvituskuva

Uutiset

null Monialaisten palvelujen tukirakennetiimi perustetaan KEHA-keskukseen

Monialaisten palvelujen tukirakennetiimi perustetaan KEHA-keskukseen

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin huhtikuussa merkittävistä toimista monialaisten palvelujen kehittämiseksi. Tämän vuoden aikana perustettava monialaisten palvelujen tukirakennetiimi tulee tukemaan ja kehittämään Ohjaamojen, TYP-palvelujen sekä maahanmuuttajien tieto- ja neuvontapalvelujen toimintaa kohderyhmäverkostojen ja tarpeiden mukaan. Tiimi sijoittuu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla olevan KEHA-keskuksen Toiminnan kehittämisyksikköön.

Monialaisten palvelujen kehittäminen on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana yksi keskeisistä julkisten palvelujen kehittämistrendeistä. Aikamme ilkeät ongelmat erityisesti työllisyyspolitiikassa edellyttävät moninäkökulmaista lähestymistä samaan aikaan kun useat palvelut ovat koronapandemian vuoksi muutenkin kriisiytyneet.   

KEHA-keskus on koko maan alueella toimiva monipaikkainen organisaatio, johon on koottu erilaisia kehittämis- ja hallintotehtäviä. Se toimii tukirakenteena myös TE- ja ELY-palveluiden asiakaskokemuksen kehittämiselle. Yksikössä työskentelee nelisenkymmentä henkilöä. Toiminnan kehittämisyksikön tehtävänä on toiminnan kehittämisen lisäksi henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä johtamisen kehittäminen. Yksikkö vastaa myös TE-palveluiden toteutuksen operatiivisesta suunnittelusta ja kokonaishallinnasta.

- Perustettava tukirakenne ja sen viiden hengen tiimi saa siis synenergiaetua yksikön muun henkilöstön osaamisesta ja kokemuksesta, vahvistaa yksikön ryhmäpäällikkö Pia Sorvali.

Ohjaamo-toiminta on vuodesta 2014 saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta kymmeniin hankkeisiin, joissa on perustettu nuorten Ohjaamo-palvelupisteitä eri kokoisiin kuntiin. Nykyisen hankekauden päättyessä on huomionarvoista, että hallitus ja kuntien päättäjät ovat jo nykyisen ohjelmakauden aikana osoittaneet merkittävästi resursseja Ohjaamo-toiminnan vakiinnuttamiseen.

-Uuden pysyvän tukitiimin perustaminen tarkoittaa Kohtaamo-hankkeen kannalta yhden keskeisen tavoitteen toteutumista. Ohjaamo-verkoston näkökulmasta valtakunnallisen tuen jatkuvuus Kohtaamo-hankkeen jälkeen on merkittävä tunnustus sille työlle, mitä paikallisissa Ohjaamoissa on vuosien aikana tehty, Kohtaamon projektipäällikkö Pasi Savonmäki sanoo.

Tulossa on siirtymävaihe, jossa Kohtaamon tehtäviä tulee siirtymään monialaisten palvelujen tukirakenteelle. Jatkossa Ohjaamojen lisäksi tukirakenne edistää myös TYP-palvelujen ja maahanmuuttajien tieto- ja neuvontapalvelujen verkostotyötä. Jokaisella näistä verkostoista on omat erityiset painopisteensä, mutta samaan aikaan kaikkia verkostoja koskettavat yhteiset verkostotyön piirteet.

Tukirakennetiimin johtavaksi asiantuntijaksi on valittu projektisuunnittelija Titta Korpilauri Kohtaamo-hankkeesta. Hän aloittaa KEHA-keskuksessa 1.8.2021. Tukirakenteen muut asiantuntijat rekrytoidaan elo-syyskuun aikana. 

-On ilo jatkaa yhteistä työtä Ohjaamoverkoston kanssa sekä samalla laajentaa verkostotyötä myös TYP-palveluihin sekä maahanmuuttajien tieto- ja neuvontapalveluihin. Loppuvuoden painopisteenä, tiimin aloittaessa työt, tulee olemaan yhteistyö Kohtaamon kanssa. Tiimin ensimmäisiä tehtäviä onkin pohtia, mitä Kohtaamon tehtävistä jatketaan ja miten ne saadaan siirrettyä osaksi tiimin työtä TYP-palveluja ja maahanmuuttajien tieto- ja neuvontapalveluja unohtamatta, Titta Korpilauri toteaa.

Uusi tukirakennetiimi on osa laajempia toimia monialaisten palvelujen kehittämiseksi lähivuosina. Huhtikuun budjettiriihessä päätettiin myös monialaisia palveluja koskevan lainsäädännön valmistelun aloittamisesta sekä kuntien kannustinmallin kehittämisestä, jossa valtio osoittaa reursseja Ohjaamo-toimintaan kuntien oman panostuksen myötä. Myös nuorten psykososiaalinen tuki päätettiin vakiinnuttaa tulevina vuosina osaksi Ohjaamo-palveluja.

Lisätietoja:
Pia Sorvali, ryhmäpäällikkö, KEHA-keskus
pia.sorvali@ely-keskus.fi

Pasi Savonmäki, projektipäällikkö, Kohtaamo-hanke
pasi.savonmaki@ely-keskus.fi

Kuvassa Titta Korpilauri, kuvaaja Emmi Virtanen

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa Titta Korpilauri, kuvaaja Emmi Virtanen