Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kohtaamo somessa 

Kohtaamolaiset oikealta vasemmalle: Titta, Pasi, Seija, Satu, Teemu, Outi ja Ville.

Twitter-logo Yuotube-logo  Instagram-logo  Facebook-logo 

Kuvituskuva

Uutiset

null Kohtaamon twitter-chat nosti nuorten palvelut puheenaiheeksi

Kohtaamon twitter-chat nosti nuorten palvelut puheenaiheeksi

Kohtaamon aihetunniste #nuortenpalvelut oli chat-päivänä 25.5.2021 parhaimmillaan viidenneksi suosituin puheenaihe Suomen Twitterissä. Twitteriä pidetään toksisena mediana, mutta chatin keskustelu oli yksinomaan rakentavaa ja asiallista. Huoli nuorista on selvästi yhteinen.

Keskustelussa oli mukana kuntavaaliehdokkaita, nuorisoalan asiantuntijoita sekä ministeriöiden virkamiehiä. Twiittejä #nuortenpalvelut-tunnisteen alle kertyi yhteensä 118, ja ne tavoittivat kokonaisuudessaan lähes 40 000 henkilöä.

Chatia pidettiin hienona ja helppona tapana käydä keskustelua tärkeästä aiheesta. Keskustelussa nousi esiin monia hyviä ja tärkeitä näkökulmia nuorten palveluihin kunnissa – ja ennen kaikkea se, että nuorista tulee pitää huolta.

Etukäteen valmisteltuja keskustelun teemoja syötettiin tunnin ajan keskusteluun. Ne liittyivät erityisesti kunnan rooliin nuorten hyvinvoinnin tukemisessa, sekä päätöksenteossa että palvelujen organisoimisessa. Myös nuorten tavoittamisen tavat ja matalan kynnyksen konkreetit ratkaisut nostettiin esille.

Ensimmäiseksi ratkaistavaksi asiaksi keskustelijat nostivat sivistystoimen ja hyvinvointipalveluiden tärkeät yhdyspinnat ja kannustivat rakentamaan siltoja hallinnollisten siilojen välille. Päättäjien tahtotila sekä aito kiinnostus nuorten osallisuuteen ratkaisee, jotta kunnissa saataisiin palveluketjut ja vastuut kuntoon.

Kunnallisvaaleja ja päätöksentekoa ajatellen päädyttiin korostamaan paikallista yhteistyötä: ”Tahtotila ylimmästä johdosta alkaen, siilojen ja hallinnonalojen ylittäminen sekä kiinnostus nuorten omiin kokemuksiin." (Maria Kaisa Aula)