Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kohtaamo somessa 

Kohtaamolaiset oikealta vasemmalle: Titta, Pasi, Seija, Satu, Teemu, Outi ja Ville.

Twitter-logo Yuotube-logo  Instagram-logo  Facebook-logo 

Blogit

null Pieksämäen Ohjaamon uudet kuviot

Pieksämäen Ohjaamon uudet kuviot 

21.9.2020 1:52 Kirjoittanut Kohtaamo

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa monialaisesti ja kynnyksettömästi yhdessä kunnan työtoiminnan ja työllisyyspalveluiden kanssa samoissa tiloissa. Tämä mahdollistaa entistä paremman synergian ja tehostaa yhteistyötä. Tehostamisen myötä tavoitellaan entistä asiakaslähtöisempää palvelukonseptia sekä nuorten koulutus- ja työllistymisasteen paranemista Pieksämäellä. Vahvemman yhteistyön kautta myös pitkäaikaistyöttömien nuorten määrä vähenee. Tämä näkyy säästönä kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrässä ja kasvavana hyvinvointina. Hyvinvoiva lapsi ja nuori ovat kunnan merkityksellisin elinvoimatekijä.

Uusi toimintamuoto vankilan kanssa

Uutena toimintana olemme aloittaneet yhteistyön Naarajärven vankilan kanssa. Naarajärven vankila on 101-paikkainen avolaitos Pieksämäen kaupungissa. Laitokseen sijoitetaan päihteettömyyteen sitoutuvia vankeus- ja sakonmuuntorangaistusta suorittavia vankeja. Vankilassa on pääasiassa työkykyisiä, lyhytaikaisia tai pitkäaikaisen rangaistuksen loppuosaa suorittavia vankeja.

Tavoitteena on tuoda valtakunnallinen Ohjaamo-toiminta tutuksi mielenkiintoisella ja asiakaslähtöisellä tavalla. Toiminnan kautta pyritään luomaan yhteistyö vangin ja hänen oman paikkakuntansa Ohjaamon välille turvaamaan nivelvaiheiden onnistuminen. Kohderyhmänä on alle 30-vuotiaat vangit, jotka ovat vapautumassa lähikuukausina. Yhteistyössä toteutettavassa ”Ohjaamo-pajassa” osanottajia voi olla max 6 ja paja kestää kerrallaan noin 2 tuntia. Pajatoimintaa järjestetään joka toinen kuukausi tai tarvittaessa useamminkin ja se on sisällöltään monikanavainen. Toteutustapa pitää sisällään Ohjaamo-toiminnan esittelyä videon ja Kahootin kautta. Yhdessä tehdään myös tehtäviä, joissa pohditaan kuka minä olen ja mitä minä haluan tulevaisuudelta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös yksilöohjausta. Ohjaamo-pajan vetäjinä toimivat etsivä nuorisotyöntekijä Inka Luostarinen / Ohjaamo Pientare Pieksämäki, ohjaamokoordinaattori Laura Matilainen / Etelä-Savon TE-palvelut ja erityisohjaaja Liisa Väänänen / Rikosseuraamuslaitos Naarajärven vankila.

Palautetta ja parastamista

Nyt Ohjaamo-pajalta kerätyissä palautteissa vangit näkivät pajan sisällön hyvänä ja halusivat luoda yhteistyön Ohjaamon kanssa vankeusaikanaan sekä toivoivat tukea ja apua työnhakuun ja opiskeluun. Kehitysideoina pajan toteuttajat näkivät, että on tuotava vahvemmin esille TE-palveluja sekä konkreettisia esimerkkejä miten muissa arjen asioissa ohjataan. Yhteistyön vaikutukset sekä hyödyt alle 30-vuotiaiden toimintaan osallistuneiden vankien osalta tarkentuvat kokemusten karttuessa.

Emmepä malta tähän loppuun olla vielä kehaisematta, että Ohjaamo Pientareella on lokakuun alusta saatavilla kaksi kertaa kuussa iltapäivisin nettilääkärin palvelut yhdessä jalkautuvan mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan kanssa ilman ajanvarausta.  Kyllä maistuu!

Kirjoittajat:

Seija Laitinenlasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori

Inka Luostarinen, etsivä nuorisotyöntekijä, Ohjaamo Pientare