Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kohtaamo somessa 

Kohtaamolaiset oikealta vasemmalle: Titta, Pasi, Seija, Satu, Teemu, Outi ja Ville.

Twitter-logo Yuotube-logo  Instagram-logo  Facebook-logo 

Ajankohtaista

null Ohjaamojen valtakunnallinen tuki vakiintuu

Ohjaamojen valtakunnallinen tuki vakiintuu

Ohjaamo-toiminta on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta nykyisellä hankekaudella (2014–2021) kymmeniin hankkeisiin, joissa on perustettu nuorten Ohjaamo-palvelupisteitä eri kokoisiin kuntiin. Nykyisen hankekauden päättyessä on huomionarvoista, että hallitus ja kuntien päättäjät ovat jo nykyisen ohjelmakauden aikana osoittaneet merkittävästi resursseja Ohjaamo-toiminnan vakiinnuttamiseen hankkeiden jälkeen. Nyt myös valtakunnallinen tuki vakiintuu.

Ohjaamojen tuki ja koordinaatio vastuutetaan hankevaiheen jälkeen KEHA-keskuksen toiminnan kehittämisyksikölle. Uutta monialaisten palvelujen tukirakennetiimiä rekrytoidaan syksyn aikana ja se on osa laajempia toimia monialaisten palvelujen kehittämiseksi lähivuosina. Huhtikuun budjettiriihessä päätettiin myös monialaisia palveluja koskevan lainsäädännön valmistelun aloittamisesta sekä kuntien kannustinmallin kehittämisestä, jossa valtio osoittaa resursseja Ohjaamo-toimintaan kuntien oman panostuksen myötä. Myös nuorten psykososiaalinen tuki päätettiin vakiinnuttaa tulevina vuosina osaksi Ohjaamo-palveluja.

Kohtaamo-koordinaatiohanke on tukenut Ohjaamoja kehittämisen eri vaiheissa ja tehnyt verkostotyötä palvelukonseptin vahvistamiseksi. Uusi julkaisu on koonti Kohtaamo-hankkeen työstä vuosina 2014–2021. Lähtökohtana on monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen nuorten palveluiden parantamiseksi. Matkan varrella on rakennettu luotta­muksellisia suhteita eri hallinnon tasoilla sekä tehty vaikuttamistyötä valta­kunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Ohjaamo-brändin luominen alusta alkaen on korostanut pitkäjänteisen viestinnän merkitystä Ohjaamo-palve­lujen markkinoinnissa. Myös tutkimustyö on ollut hankkeen kivijalkana vies­tinnässä ja vaikuttamisessa. Se on tuottanut tilastotietoa ja tutkimustuloksia vaikuttamistyöhön sekä valtakunnallisiin että paikallisiin tarpeisiin. Lisäksi verkko-ohjauspalvelun (ohjaustaverkossa.fi) rakentaminen on ollut maas­samme ainutlaatuinen hanke, jossa tietoturvallinen työväline on tuotettu monialaisen ohjaustyön tueksi.

Uusi kirja valaisee Kohtaamon toiminnan osa-alueita ja niiden yhteyttä usean kir­joittajan toimesta. Julkaisu on tarkoitettu esimerkiksi valtakunnallisen koor­dinaatiotyön haasteista ja niihin vastaamisesta.

Uusi julkaisu Ohjaamoja tukemassa ja verkko-ohjausta kehittämässä, KOHTAAMO-HANKE 2014–2021 löytyy osoitteesta https://www.doria.fi/handle/10024/181720

Lisätietoja:

Pasi Savonmäki, projektipäällikkö, Kohtaamo-hanke

pasi.savonmaki@ely-keskus.fi p. 050 396 3347

Titta Korpilauri, johtava asiantuntija, KEHA-keskus

titta.korpilauri@ely-keskus.fi  p. 0295 024 974