Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kohtaamo somessa 

Kohtaamolaiset oikealta vasemmalle: Titta, Pasi, Seija, Satu, Teemu, Outi ja Ville.

Twitter-logo Yuotube-logo  Instagram-logo  Facebook-logo 

Ajankohtaista

null Ohjaamo-palkinto nuorten psykososiaalisen tuen Onni-hankkeelle

Ohjaamo-palkinto nuorten psykososiaalisen tuen Onni-hankkeelle

Tämän vuoden Ohjaamo-palkinnon saaja, valtakunnallinen Onni-hanke on tehnyt työtä nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi vuodesta 2018. Erityisenä palkitsemisen perusteena on huomioitu viime vuoden poikkeusoloissa merkittävästi laajentunut asiakastyö verkossa. Onnin toiminta-ajatuksena on sekä asiakastyö nuorten parissa että koulutukset ja tuki ammattilaisille.

-Tämä palkinto on mahtava tunnustus kaikille onnilaisille. Painoimme viime vuoden todella kovasti töitä. Palvelujemme lisääminen ja kehittäminen jatkuu, koska sittemmin on Onnissa aloittanut myös uusia työntekijöitä, projektipäällikkö Hanna-Kaisa Kostet iloitsee.

Kostetin mukaan nuorten psykososiaalisen tuen tarve vain kasvaa, sillä poikkeusolojen laskua maksetaan vielä pitkään. Verkossa tukea voidaan tarjota valtakunnallisesti, jolloin osallistuminen on helpompaa esimerkiksi syrjäseuduilla asuville nuorille.

Onni tukee nuorten hyvinvointia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.  Tukea saa esimerkiksi mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsenäistymiseen ja arjen hallintaan. Hankkeen perusajatuksena on levittää työotetta, joka perustuu nuorten omiin vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Onni-hankkeella on nyt 30 työntekijää kahdessakymmenessä Ohjaamossa. Hankkeen työntekijät eli onnilaiset työskentelevät Ohjaamoissa eri puolilla Suomea, jotta paikalliset haasteet ja yhteistyöverkostot voidaan ottaa huomioon. He tekevät monialaista yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa.

Onni vahvistaa Ohjaamojen monialaisuutta

Onni-hanke kehittää Ohjaamoiden psykososiaalista tukea tekemällä asiakastyötä suoraan nuorten parissa sekä tarjoamalla työntekijöille teemakoulutuksia ja tukea ryhmien vetämiseen ja yksilölliseen ohjaukseen. Nuorten psykososiaalisen tuen tarve on havaittu Ohjaamoissa jo pitkään, kunnes toimintamallin rakentamiseen saatiin hallituksen erillisrahoitusta alun perin vuosiksi 2018–2019. Näillä näkymin psykososiaalinen tuki on päätetty vakiinnuttaa osaksi Ohjaamojen toimintaa, ja tänä vuonna siihen odotetaan pysyvää rahoituspäätöstä. Hanna-Kaisa Kostet on toiminut Onni-hankkeen projektipäällikkönä vuoden 2018 helmikuusta alkaen.

Ohjaamojen haasteena on ollut erityisesti sosiaalityön ja mielenterveyspalvelujen saatavuus. Onni-hankkeen psykososiaalisen tuen tarjonta vastaa omalta osaltaan tähän haasteeseen tuomalla Ohjaamoihin voimavarakeskeistä ja vahvuuksiin perustuvaa työotetta. Nuorta tuetaan kohti hänen omia tavoitteitaan ja tulevaisuuden unelmiaan. Tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja poistaa koulutukseen ja työelämään kiinnittymisen esteitä.

- Uskomme, että jo matalan kynnyksen tukitoimilla voidaan saada paljon aikaiseksi ja auttaa nuoria aikuisia eteenpäin kohti koulutusta ja työtä. Viimeisen vuoden aikana on tullut selväksi, kuinka valtava tarve on tälle tukimuodolle yhteistyössä kaiken muun Ohjaamo-tarjonnan kanssa, Kostet toteaa.  

Onni tarjoaa ohjaamolaisille laajan valikoiman koulutuksia, tietoa ja muuta tukea verkkopohjaisessa oppimisympäristössään, joka hankittiin, jotta myös työntekijät saisivat tukea helposti ja tasapuolisesti, asuinpaikasta riippumatta. Näin Onnista voivat hyötyä kaikkien Ohjaamoiden työntekijät. Tarjolla on kättä pitempää apua esimerkiksi tuen tarpeen tunnistamiseen, nuorten kohtaamiseen ja erityisiin kysymyksiin kuten jännittäminen ja neuropsykiatriset haasteet (levottomuus, keskittymisongelmat jne.), jotka voivat haitata opiskelua, työtä ja arjen sujumista.

Nuorten tukemista kriisioloissa

Kehittämiskoordinaattori Hanna Suikkanen on työskennellyt Onni-hankkeessa Lappeenrannan Ohjaamossa vuodesta 2018 ja ollut kehittämässä verkkopalveluja juuri oikeaan aikaan.

-Ennen kuin viime vuoden kriisi iski päälle maaliskuussa, me ehdimme jo aloittaa etävalmennuksen ja verkkotoiminnan pilotointia chatin avulla. Siksi verkossa toteutettavaan valmennukseen oli hyvät pohjat juuri kun tarve sitten räjähti käsiin hyvin nopeasti, Suikkanen muistelee.

Yksilövalmennuksen lisäksi erilaiset ryhmät ovat tärkeä osa Onnin työtä. Monelle nuorelle kynnys osallistua valtakunnalliseen avoimeen ryhmään voi olla matalampi. Tällöin on helpompi olla anonyyminä eikä herkissä asioissa tarvitse pelätä, että törmää tuttuihin. Ryhmiin ohjaudutaan usein suoraan somemarkkinoinnin (IG, FB) myötä, mutta myös ammattilaisten ohjaamana.

-Kun rajoitukset kiristyivät, oli pakko kokeilla verkkototeutuksia puutteellistenkin taitojen varassa. Nuoret usein opastivat meitä, kuinka välineitä käytetään, eikä se haitannut asioiden käsittelyä ollenkaan, Hanna Suikkanen naurahtaa.

Yhä enemmän julkisuudessa kuulee huolestumista nuorista, jotka ”katoavat” palveluista. Niillä nuorilla ajatellaan usein olevan tarve nimenomaan kasvokkaiseen kohtaamiseen. Suikkanen kuitenkin kertoo, kuinka etäyhteyksilläkin voi muodostua osallistujille intensiivinen kokemus osallisuudesta.

- Eräs nuori kertoi palautteessaan, kuinka hän ryhmässä koki, että vihdoinkin ”olin olemassa ja oikeasti osa jotakin”. Tärkeäksi osallisuuden kokemukseksi on nuorille tullut myös se, että ryhmän vetäjät ottavat yhteyttä, jos ryhmästä jäädään pois ilmoittamatta. Tästäkin on tullut hyvää palautetta, Suikkanen sanoo.

Psykososiaalisen tuen ryhmätoiminnasta voidaan nostaa esimerkiksi Minna Martinin kehittämä Jännittäjä-ryhmämalli niille nuorille, joiden elämää haittaa sosiaalisten tilanteiden jännittäminen. Onni on vienyt ryhmät verkkoon ja levittänyt mallia Ohjaamo-kentälle. 

Ryhmässä opetellaan taitoja jännittämisen hallintaan ja vahvistetaan itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa. Tavoitteena on oppia suhtautumaan omaan jännittämiseen hyväksyvämmin. Jännittämisen teema on hyvä esimerkki arkisesta ongelmasta, johon puuttumisella ja kevyellä tuella voidaan saada isoja vaikutuksia.

Kohtaamo-koordinaatiohankkeen jakama Ohjaamo-palkinto annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on vuoden aikana merkittävällä tavalla edistänyt Ohjaamo-toimintaa. Kuudetta kertaa jaettava vuoden 2020 Ohjaamo-palkinto julkistettiin perinteisesti valtakunnallisella Ohjaamoviikolla 15.2.

Hanna-Kaisa Kostet, projektipäällikkö, Onni-hanke         
hanna-kaisa.kostet@te-toimisto.fi
p. 0295 040 755

Pasi Savonmäki, projektipäällikkö, Kohtaamo-hanke
pasi.savonmaki@ely-keskus.fi
p. 050 396 3347

 

 

Kuvassa: vas. Pasi Savonmäki, Kohtaamo-hanke, Hanna-Kaisa Kostet, Onni-hanke ja Titta Korpilauri, Kohtaamo-hanke 
Kuva: Kohtaamo-hanke