KIPSI-hanke

Kipsin levitys koko Suomen rannikkoalueen pelloille

Tule mukaan kipsitalkoisiin - suojellaan vesistöjä yhdessä!

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta.

Näin homma toimii

  • Haku on auki Saaristomeren ja Länsi-Uudenmaan alueella 31.8.2022 saakka - hae syksyn 2022 kipsikäsittelyä nyt!
  • Kipsi ja sen levitys on ilmaista ja verovapaata, eikä sen tilaaminen vaikuta maataloustukiin.
  • Täytä tai tulosta kipsihakemus osoitteessa kipsinlevitys.fi - voit hakea samalla myös neuvontaa!
  • Levityksen aikataulu sovitaan sinulle sopivalle, sadonkorjuun jälkeiselle ajankohdalle. Myös kevätlevitys on mahdollista.
  • Kipsi toimitetaan pellon laitaan mahdollisimman lähellä levitysajankohtaa.
  • Hankkeen kilpailuttama maatalousurakoitsija hoitaa kipsin levityksen. Kipsi levitetään levityslautasin varustetulla täsmälevittimellä.
  • Pakottavista syistä (esim. liian märkä pelto) kipsin levitys voidaan siirtää seuraavalle vuodelle.

Voit tarkastella peltojesi soveltuvuutta kipsinlevitykseen myös itsenäisesti

KIPSI-hankkeen kautta haettava kipsikäsittely lyhyesti:

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

Viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa ProAgria. ​​​​

Ajankohtaista

Kipsin toimittajien yhteystiedot

Kipsipäätöksen saatuasi voi olla yhteydessä kipsintoimittajaan sopiaksesi kipsin toimituksen ja levityksen ajankohdan lohkoillesi. Levitys tapahtuu pääasiassa myöntövuoden syksyllä, mutta on mahdollista myös myöhempänä ajankohtana.

 

Kipsin kuljetus ja levitys

Saaristomeren valuma-alue (Varsinais-Suomi ja Länsi-Uusimaa)

Meriaura Oy
Jyrki Heino
Projektikoordinaattori
P. 040 615 2003
jyrki.heino@meriaura.fi

 

Rannikkoalueet (Muu hankealue)

Movere Oy
Juha Sahanen
Kuljetussuunnittelija, Pääkoordinaattori
P. 02 0471 7020
kipsi@movere.fi