KIPSI-hanke

Kipsin levitys koko Suomen rannikkoalueen pelloille

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen ELY-keskus valmistelee yhdessä muiden ELY-keskusten kanssa KIPSI-hankkeen laajenemista koko Suomen merenrannikon kattavaksi. Valmisteilla olevan hankkeen laajeneminen on tarkoitus toteuttaa EU:n elvytyspaketista haettavalla rahoituksella.

Laajenevan KIPSI- hankkeen valmistelu on hyvässä vauhdissa ja tavoitteena on, että hanke käynnistyy jo vuoden 2022 alussa. Hankkeen on tarkoitus laajentua Varsinais-Suomen lisäksi Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueelle.

Valmistelussa olevan hankkeen tavoitteena on, että hankealueen viljelijät voivat hakea maksutonta kipsikäsittelyä siihen soveltuville pelloille. Kipsikäsittely tehostaa vesiensuojelua, sillä se vähentää merkittävästi fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta.