Koskenkylänjoki

River Koskenkylänjoki runs from Lake Artjärvi through Lake Pyhäjärvi and Lake Lapinjärvi and through Porlammi, Liljendal and Pernaja communities to sea in Pernajalahti. During the Healfish-project rapids Kartanonkoski, Kylmäkoski and Luukkukoski were restored. Earlier restorations in River Koskenkylänjoki were done during the years 2006-2011.

Rapid Kartanonkoski

Restoration starts from the border of Natura-2000 area. Restoration target was to remove the old regulation dam. Water depth in upstream is only 20 to 30 cm. Spawning gravel and larger boulder were transported to the river bend and placed to the river channel with excavator and by hands. River was stoned in the downstream and bottom dam was built. One road culver was placed to replace a dam. Dawn stream, under the road culver was built a sill. Restoration work made water depth to rise 20 to 40 cm. River has its own naturally breeding trout stock and remove of the barriers makes the migration possible to upstream.

Rapid Kylmäkoski

Restoration area in rapid Kylmäkoski is 100 meters long. Fall of the rapid is 0,2 meters. Boulders which had been earlier lifted to the river bend were placed back to the river and at the same time protective basins were excavated as restoration activities. Spawning gravel was placed to correct places. This river bed becomes wider and the water depth is enough even during the low water times. Changes in the rapid Kylmäkoski will expand the habitat and spawning areas for migrating fishes.

Rapid Luukkukoski

Restoration area in rapid Luukkukoski is 150 meters long. Fall of the rapid is 0,7 meters. Boulders which had been earlier lifted to the river bend were placed back to the river and Spawning gravel was placed to correct places.


Koskenkylänjoki

Koskenkylänjoki laskee Artjärven Pyhäjärvestä Lapinjärven Porlammin, Liljendalin ja Pernajan kuntien alueella ja kautta Pernajanlahteen Itä-Uudellamaalla. Joen keskijuoksulle yhtyy lännestä Myrskylänjoki. HEALFISH-hankkeen aikana kunnostetaan Kartanonkoski, Kylmäkoski ja Luukkukoski. 

Aikaisempia kunnostustöitä on Koskenkylänjoella tehty mm. virtavesikunnostushankkeen yhteydessä vuosina 2006-2011.

Kartanokoski 

Kunnostustyöt alkavat Natura 2000-alueen rajalta. Kunnostustoimenpiteenä on vanhan säätelypadon poisto. Joen yläjuoksulla veden syvyys on vain 20-30 cm. Kutusoraa ja suurempia kiviä kuljetetaan paikalle ja sijoitetaan joenuomaan sekä kaivinkoneella että käsityönä. Koskea kivetään alajuoksulla ja siihen rakennetaan pohjapato. Saunalammin kohdalla oleva pato toimii nousuesteenä, joten sen vaihtaminen tierumpuun tekee paikasta vaelluskalalle kulkukelpoisen. Tierummun alapuolelle kivetään pohjakynnys.  Kunnostustöiden seurauksena vedensyvyys nousee noin 20-40 cm. Lammenjärvipurossa on luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Nousuesteen poisto mahdollistaa kalojen ja muun vesieliöstön vaelluksen ylävirtaan. Kuvissa näkyy Kartanonkoski ennen kunnostusta ja kunnostuksen jälkeen.

Koskenkylänjoki laskee Artjärven Pyhäjärvestä Lapinjärven Porlammin, Liljendalin ja Pernajan kuntien alueella ja kautta Pernajanlahteen Itä-Uudellamaalla. Joen keskijuoksulle yhtyy lännestä Myrskylänjoki. HEALFISH-hankkeen aikana kunnostetaan Kartanonkoski, Kylmäkoski ja Luukkukoski.

Aikaisempia kunnostustöitä on Koskenkylänjoella tehty mm. virtavesikunnostushankkeen yhteydessä vuosina 2006-2011.

Kuva/Photo: Kartanonkoski ennen ja jälkeen kunnostuksen. Rapid Kartanonkoski before and after restoration work.
 

Kuva/Photo: Kylmäkoski kunnostuksen jälkeen/ Rapid Kylmäkoski after restoration.
 

Kylmäkoski

Kylmäkoskella työskennellään 100 m pituisella alueella. Pudotusta koskessa on 0.2 metriä. Kunnostustöinä joen penkalle nostetut kivet palautetaan takaisin koskeen ja samalla kaivetaan pohjaan suojasyvänteitä. Kutusoraa asetetaan sopiviin paikkoihin. Uomasta tulee leveämpi ja veden korkeus tulee pysymään riittävänä myös matalan veden aikaan. Kylmäkoskella tehtävät muutokset laajentavat vaelluskalojen elinympäristöä ja kutualueita.Kuva/Photo: Luukkukoski ennen kunnostusta/ Rapid Luukkukoski before restoration.

Luukkukoski

Luukkukosken työskentelyalue on 150 metrin pituinen. Korkeuseroa kunnostettavassa koskessa on 0.7 metriä. Koskesta perkauksen yhteydessä rannalle nostetut kivet palautetaan takaisin koskeen. Kutusoraa levitetään sopiviin paikkoihin.

Kuva/Photo: Luukkukoski kunnostuksen jälkeen/ Rapid Luukkukoski after restoration.

More Information