Healfish -project 2010-2013

Healthy, self-sustaining migratory salmonid (trout and salmon) stocks and lampreys are excellent indicators of good condition of river environment. A good salmonid river must be free of obstacles for migration. There must be enough spawning and nursery areas and they must be free of silt and other suspended solids. The aim of the project was to spread the best practices of river catchment management and river restoration in both countries by concrete actions in chosen pilot rivers.

Main goals

The objectives of this project were

  • To ensure and preserve migration opportunities and breeding possibilities of natural salmonid stocks and lampreys
  • To ensure and restore their breeding habitats
  • To propose genetic management and conservation units for salmon and sea trout in the whole Gulf of Finland based on standardized and pooled genetic data sets from Finland, Estonia and Russia
  • To enable genetic based planning for rearing and enhancement releases and to create a joint genetic baseline database for genetic analysis of stock proportions in mixed catches and for analysing the river origin of catch fish
  • To develop a joint Management Plan for Estonian and Finnish salmonids stocks and lampreys in the rivers running to the Gulf of Finland
  • To distribute the know-how of restorations in rivers and their catchment area to all partners in the project using trainings, consultations and hands-on experience
  • To map the situation of chosen index-rivers in Finland and Estonia and make action plans for them to develop new methods to execute river/water policies preventing old mistakes.
  • To increase environmental awareness of citizens, decision-makers, officials, media and economic life, emphasising actions of water protection and restorations in rivers in the area of the Gulf of Finland.

More cooperation

Collaboration network was established between Finland and Estonia in order to improve the state of the rivers running to the Gulf of Finland. Rivers, streams and their catchment areas are better taken into account in agriculture, forestry and urban development. The origins of the natural salmonid stocks were found out via completing the genetic mapping of salmonids in the Gulf of Finland. Genetic analysis of the populations describes, develops management and conservation plans of joint genetic resources, gives information of the amount of variation and the level of relatedness within each population, which can be used for prioritizing population for both conservation and hatchery production. Increased environmental awareness and support for the collaboration network of the decision making officials and politicians.

Partners

Project was composed of 9 partners. Lead partner was ELY-Centre for Uusimaa and other partners were ELY-Centres for southwestern and southeastern Finland, The Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland's Environment Institute, Pro Vantaajoki society, Estonian Marine Institute and Estonian University of Life Sciencies.  ELY-Centres have official responsibility of the management and development of the fishery in Finland. Finland's Environmental Institute has strong national and international experience in developing and applying environmentally friendly management of water courses in agricultural areas. The Finnish Game and Fisheries Research Institute (FGFRI) is a governmental research organization and the principal research centre on fisheries research in Finland. Pro Vantaajoki Society aims to increase the awareness of environmental issues regarding rivers. Estonian Marine Institute manages fish biology and fisheries in Estonia. Estonian University of Life Sciencies is a centre of research and development in such fields as agriculture, forestry and environmentally friendly technologies. 

Funding

The 3rd call for proposals of the Central Baltic Programme IVA was in September 2009. 38 applications were sent, 19 of them approved. One of them was HEALFISH project. Lead partner: Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Uusimaa. Total budget: 1 367 710 €. (Share of Finnish partners 804 597 €, Estonian 563 113 €). Duration of the project is 3 years, till 31.8.2013.


Healfish-hanke 2010-2013

HEALFISH muodostuu sanoista "Healthy fish stocks – indicator of successful river basin managemen"t eli "Terveet kalakannat - merkki onnistuneesta valuma-alueen hallinnasta". Suomalais-virolaisen hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen Ympäristökeskus, Pro Vantaanjoki ry, Eesti Mereinstituut (Estonian Marine Institut) ja Eesti Maaülikool (Estonian University of Life Sciences).

Päätavoitteena hoitosuunnitelma

Hankkeen tarkoituksena oli levittää parhaita valuma-alueiden käsittelyn ja jokikunnostuksen käytäntöjä molemmista maista konkreettisten valituilla kohdejoilla toteutettujen toimenpiteiden avulla. Päätavoitteena oli luoda ajanmukainen lohikala- ja nahkiaiskantojen hoitosuunnitelma Suomenlahden alueelle. Tavoitteena oli myös kohdejokien ja niiden lohikalakantojen tilan parantaminen. Hankkeessa saatiin tietoa, osaamista ja käytänteitä, joita voidaan käyttää muilla alueen joilla. Toiminnot sisälsivät sekä suunnittelevan että rakennustöitä toteuttavan henkilökunnan koulutusta "tekemällä oppimisen"-menetelmällä.

Kaikkein tärkeimmän ja laajimmalle levinneen lohikalan, taimenen geneettisen statuksen selvittämiseksi kerättiin ja analysoitiin DNA-näytteet alueen taimenkannoista.

Lisää yhteistyötä

Hankkeen avulla luotiin yhteistyöverkostot  Suomen ja Viron (ja Venäjän) välillä. Jatkossa jJokivesistöt ja niiden valuma-alueet voidaan ottaa paremmin huomioon maa- ja metsätaloudessa ja kaupunkisuunnittelussa. Tieto kantojen geneettisestä alkuperästä mahdollistaa vaelluskalakantojen käyttö- ja suojelusuunnitelmien laatimisen, joka puolestaan voi johtaa kantojen paranemiseen.  Hankkeen tavoitteena oli myös kasvattaa ympäristötietoisuutta ja tukea virkamiesten ja poliittisten päättäjien yhteistyöverkostoa.  Vaelluskalojen onnistunut suojelu ei paranna ainoastaan Suomenlahtea vaan koko Itämeren aluetta.

Rahoitus

Central Baltic INTERREG IV A ohjelma 2007-2013 on Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma, joka rahoittaa rajat ylittäviä hankkeita keskisen Itämeren alueella, joka muodostuu osista Viroa, Suomea (ml. Ahvenanmaa), Latviaa ja Ruotsia. Ohjelman tarkoituksena oli rahoittaa hankkeita yhteensä 96 MEUR Euroopan aluekehitysrahastosta vuoden 2013 loppuun mennessä. Rahoitus on suunnattu ympäristöön, taloudelliseen kasvuun ja houkutteleviin ja dynaamisiin yhteisöihin. Ohjelman 3. haku oli syksyllä 2009. Kaikkiaan 38 hakemuksesta hyväksyttiin 19 hanketta, joista yksi oli HEALFISH-hanke. Hankkeen pääpartneri on Uudenmaan ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima- ja osaaminen -vastuualue. Ohjelma rahoitti HEALFISH -hanketta 1 082 096 €:lla. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1 367 711 €.

 

Yhteistyössä