Hämeen Yrityspalvelut

Autamme sinua rahoitukseen, rekrytointiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä henkilöstön koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa.

Yrityksen kehittämisavustus, Kasvun kiihdyttämisohjelma ja RRF

Yrityksen kehittämisavustuksen alla on tällä hetkellä haettavissa kolmea eri rahoitusta:

1. Yrityksen kehittämisavustusta myönnämme pk-yritysten kehittämis- tai investointihankkeisiin, jotka liittyvät kasvuun, tuotekehitykseen ja palveluiden ja prosessien kehittämiseen tai kansainvälistymiseen. Tuen suuruus investoinneissa 10–20 % ja muissa kehittämistoimissa 50-60 %.

2. Kasvun kiihdyttämisohjelman kautta voit hakea rahoitusta yrityksesi kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen. Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista (ei investointeja). Pääpaino on yrityksen valmiuksien kehittämisessä. Kustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus on enintään 50 000 euroa.

3. Kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman (RRF) valtakunnallinen rahoitushaku on avoinna 31.12.2022 asti. Rahoitushaku on mikro- ja pienyritysten (alle 50 henkilöä työllistävät yritykset) kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseen. Rahoitettavissa hankkeissa edistetään erityisesti digitaalisen teknologian ja toimintatavan hyödyntämistä pienten yritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa. Lisäksi hankkeissa edistetään myös vihreän siirtymän uusien tuoteinnovaatioiden kehittämistä kansainvälisille markkinoille sekä olemassa olevien tuoteinnovaatioiden kansainvälisten markkinoiden selvittämistä. Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Muiden Team Finland -toimijoiden rahoituksista on lisätietoa Kansainvälistymisneuvonta ja -rahoitus -sivulla

Yhteystiedot

 

Jari Kekki                                  
puh. 0295 025 055
jari.kekki(at)ely-keskus.fi

Milla-Mari Hallikainen
puh. 0295 025 115
milla-mari.hallikainen(at)ely-keskus.fi

Miia Forsström

Miia Forsström
puh. 0295 025 040
miia.forsstrom(at)ely-keskus.fi

Conny Lindroos.

Conny Lindroos
puh. 0295 025 142
conny.lindroos(at)ely-keskus.fi

Jere Auvinen
puh. 0295 025 201
jere.auvinen@ely-keskus.fi

 

Matti Nykänen

Matti Nykänen
puh. 0295 025 079
matti.nykanen(at)ely-keskus.fi
kansainvälistymishankkeet
Team Finland, ELY-keskus, Business Finland,
Finnvera, ulkomaan verkostot

Tuomo Kauha.

Tuomo Kauha
puh. 0295 025 079
tuomo.kauha(at)ely-keskus.fi
kansainvälistymishankkeet
Team Finland, ELY-keskus, Business Finland,
Finnvera, ulkomaan verkostot

Saat tukea myös valtakunnallisesta ELY-keskusten rahoitusneuvonnasta: Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta, puh. 0295 024 800

Maksatuksen yhteystiedot

Outi Mänttäri
puh. 0295 029 119
outi.manttari(at)ely-keskus.fi

Tiina Salminen
puh. 0295 025 186
tiina.salminen(at)ely-keskus.fi