Yritystukien sähköinen asiointi

Yritystukia voi hakea sähköisesti kahden eri palvelun kautta.

> Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan yritystukia (yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, alueellinen kuljetustuki) haetaan ELY-keskusten yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa.

> Maaseudun hanke- ja yritystukia sekä maatalouden investointi- ja aloitustukia, jotka rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, on mahdollista hakea sähköisesti Hyrrä–palvelun kautta. Katso Maaseudun yritystuet.

Tarvittaessa opastusta oikean tukimuodon valintaan saa ELY-keskusten asiantuntijoilta.

*  *  *

HUOM!  ELY-keskusten yritystukien sähköisessä asioinnissa siirrytään uuteen palveluun, aluehallinnon asiointipalveluun 5.11.2018

Yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa ei voi 26.10.2018 alkaen enää täyttää seuraavia uusia hakemuksia:

  1. Yrityksen kehittämisavustushakemus
  2. Yrityksen kehittämisavustuksen maksatushakemus
  3. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen maksatushakemus

Mikäli edellämainittuja hakemuksia on keskeneräisenä yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa, tulee ne täyttää loppuun ja lähettää 3.11.2018 mennessä ELY-keskukseen. Tämän jälkeen keskeneräiset lomakkeet poistetaan ja hakemus tulee täyttää uudelleen uudessa aluehallinnon asiointipalvelussa.

Kuljetustukea ja toimintaympäristön kehittämisavustusta koskeva hakemus säilyvät nykyisessä yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa. Niitä koskevat hakemukset täytetään ja lähetetään käsiteltäväksi ELY-keskuksiin edelleen nykyisessä asiointipalvelussa.

*  *  *

ELY-keskusten yritystukien asiointipalvelussa voit jättää seuraavia avustushakemuksia sähköisesti:

  • Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin
  • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus julkisille ja yksityisille yhteisöille
  • Alueellinen kuljetustuki

Näitä avustuksia on mahdollista hakea ainoastaan sähköisesti.

Avustuksen hakeminen edellyttää, että avustuksen hakijalla on Y-tunnus eli avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun.

Lisäksi asiointipalvelussa voi jättää seuraavia maksatushakemuksia sähköisesti:

  • Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin 
  • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus julkisille ja yksityisille yhteisöille                                            

ELY-keskusten yritystukien asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon ylläpitämällä Katso-organisaatio-tunnisteilla joko pääkäyttäjärooleilla tai pääkäyttäjän työntekijöilleen Katso-palvelussa myöntämällä työ- ja elinkeinoministeriön (palveluntuottaja) ELY-keskusten rahoitusasiointiroolilla. Katso-organisaatio-tunnisteen eli pääkäyttäjäroolin saa käyttöönsä henkilö, jolla kaupparekisteriotteen mukaan on oikeus toimia yrityksen puolesta (nimenkirjoitusoikeus). Katso-organisaatiotunnisteen käyttö mahdollistaa vuorovaikutteisen asioinnin ja turvallisen, suojatun tietojen vaihdon. Katso-tunnisteen käyttöönotosta saat lisätietoa yritys.tunnistus.fi–sivuilta osoitteesta: https://yritys.tunnistus.fi

Tutustu sähköisen hakemuslomakkeen ohjeisiin (oikealla palstalla) ennen kuin aloitat sähköisen hakemuslomakkeen täyttämisen.

Jos sinulla on kysyttävää yritystukien sähköisestä asioinnista, soita Yritys-Suomen puhelinpalveluun puh.  0295 020 500.

Ennen yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskusten yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen asiantuntijoiden yhteystiedot:

Päivitetty

Oikopolut

Tutustu sähköisen hakemuslomakkeen ohjeisiin ennen kuin aloitat sähköisen hakemuslomakkeen täyttämisen.

Avustushakemusten ohjeet:

Maksatushakemusten ohjeet:

Ohjeet avustuspäätöksiin 1.7.2014 jälkeen:

Ohjeet avustuspäätöksiin ennen 1.7.2014:

 

Siirry avustus- ja maksatushakemukseen

ALUEELLISET LINKIT