› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva

 

ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita hoitavat aluehallintovirastot ja valvontaa ELY-keskukset.

Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä hoidetaan 13 ELY-keskuksessa. Satakuntaa koskevat ympäristöasiat hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevat ympäristöasiat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa. "Alueellista ympäristötietoa" -osioon on koottu ELY-keskuksittain kaikki ymparisto.fi ‑sivustolla oleva alueellinen ympäristötieto:

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Valtakunnalliset ympäristöasioihin liittyvät erikoistumistehtävät

Osa ELY-keskuksista hoitaa määrättyjä ympäristötehtäviä valtakunnallisesti. Niitä ovat:

 • arktisten alueiden ympäristöyhteistyön asiantuntijatehtävät sekä Etelämantereen ympäristösuojelun lupa- ja valvontatehtävät (Lapin ELY-keskus)
 • jätehuollon tuottajavastuuvalvonta lukuun ottamatta Ahvenanmaata (Pirkanmaan ELY-keskus)
 • kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävät (Kainuun ELY-keskus)
 • kaivoserikoistumisen koordinaatio (Lapin ELY-keskus)
 • kalankasvatuksen ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • kemikaalilainsäädännön valvonta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • lajisuojelun poikkeamisluvat (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • luonnonsuojelulain mukaiset lajisuojelun lupatehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • meluntorjunnan asiantuntija- ja kehittämistehtävät (Uudenmaan ELY-keskus)
 • merenhoidon koordinointi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • metsäteollisuuden ympäristönsuojelu ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymykset (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • patoturvallisuuden viranomais- ja kaivospatojen asiantuntijatehtävät (Kainuun ELY-keskus)
 • peltojen vesitalouden hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelutehtävät (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hallinnointi ja ENCORE-koordinointi (Pohjois-Savon ELY-keskus)
 • rajajokisopimuksen toimeenpano yhteistyössä Ruotsin viranomaisten kanssa (Lapin ELY-keskus)
 • rakennettujen vesistöjen kunnostuksen koordinointi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Saaristomeren biosfäärialueen hallinnointi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • saimaannorpan suojelu (Etelä-Savon ELY-keskus)
 • Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävät (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • tuulivoimaneuvonta (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • valtion vesirakenteiden kunnossapidon ja luvanhaltijana toimimisen asiantuntijatehtävät (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • vesien- ja merenhoitosuunnitelmiin liittyvien kalastusasioiden suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät koordinointitehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • ympäristöhankkeiden kilpailuttaminen (Etelä-Savon ELY-keskus)
 • ympäristökasvatuksen yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät (Keski-Suomen ELY-keskus)
 • öljyvahinkojen torjunnan teknologian kehittäminen ja valtakunnallinen varallaolo (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristö - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella)

Uutisia:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa.  Aiheesta on ensin nähtävillä asiaa koskeva yleistieto, jonka yhteydessä esitetään mahdollinen täydentävä alueellinen tieto valikolla "Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus" > Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät:

 • Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi
 • Alueidenkäyttö ja rakentamisen ohjaus
 • Luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Vesienhoito ja merensuojelu
 • Vesitalous
 • Ympäristötieto ja ympäristötietoisuuden edistäminen
 • Erikoistumistehtävät

Hoidamme seuraavia valtakunnallisia erikoistumistehtäviä:

 • Merenhoidon koordinointi
 • Saaristomeren biosfäärialuetoiminta
 • Kalankasvatuksen ympäristönsuojelu
 • Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallinnan koordinointi ja tulva- ja kuivuusriskien hallinnan erillistehtävät

Lisätietoa:


Päivitetty