Uutiset 2018

Viikon vieraslaji -kampanjalla haluttiin lisätä tietoisuutta haitallisista vieraslajeista

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kesäkuussa käynnistämän Bongaa viikon vieraslaji -kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta haitallisista vieraslajeista sekä auttaa niiden tunnistamisessa ja torjunnassa. Sosiaalisen median kanavia hyödyntäneessä kampanjassa esiteltiin viikoittain yksi ajankohtainen vieraslaji ja kerrottiin, mitkä ovat sen tehokkaimpia torjuntakeinoja. Kansalaiset osallistuivat kampanjaan jakamalla #viikonvieraslaji-julkaisuja eteenpäin ja julkaisemalla itse Instagramissa ja Facebookissa valokuvia kunkin viikon vieraslajeista. Parhaista kuvista julkaistiin kampanjan edetessä koosteita Vieraslajit-viestintäkanavissa.

EU:n tai kansallisessa luettelossa nimetyt haitalliset vieraslajit uhkaavat levitessään luonnon monimuotoisuutta ja voivat aiheuttaa myös monenlaista muuta haittaa yhteiskunnassa. Haitallinen vieraslaji voi joko kokonaan syrjäyttää tai yksipuolistaa alkuperäislajistoa, levittää haitallisia tauteja tai loisia tai esimerkiksi haitata alueiden virkistyskäyttöä. Vieraslajit voivat haitata myös maa- ja metsätalouden sekä riista-, kala- ja porotalouden harjoittamista. Vieraslajien torjunta on siksi näillä aloilla keskeinen osa ilmastonmuutokseen varautumista.

EU:n tai kansalliseen luetteloon kuuluvia haitallisia vieraslajeja ei saa päästää luontoon, eikä niitä pääsääntöisesti saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.

Lue lisää:


Päivitetty