Uutiset 2018

10-vuotias METSO-ohjelma saavutti pääosin viime vuoden suojelutavoitteensa

Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman kautta suojeltiin vuonna 2017 yhteensä yli 5 000 hehtaaria metsää joko pysyvästi tai määräaikaisilla sopimuksilla. Lisäksi luonnonhoitotöitä toteutettiin METSO-elinympäristöissä 111 hehtaarilla. 10 vuotta sitten käynnistynyt METSO on nyt saavuttanut noin 60 % vuodelle 2025 asetetusta suojelutavoitteestaan.

Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa ilman maanomistajalle aiheutuvia kuluja. Metsän sopivuus METSO-kohteeksi arvioidaan jo alkuvaiheen kartoituksessa. Mikäli alue soveltuu METSO-kohteeksi, maanomistajan kanssa neuvotellaan suojelukeinosta. Saatuaan korvaustarjouksen maanomistaja tekee lopullisen päätöksen.

METSO-ohjelmasta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Ympäristöministeriön hallinnonalalla suojelupäätökset tehdään ELY-keskuksissa. Vuonna 2017 METSO ylitti tavoitteensa muun muassa Uudenmaan (406 ha), Pohjois-Savon (420 ha), Keski-Suomen (347 ha) ja Hämeen (262 ha) ELY-keskusten alueilla. Osassa maata jäätiin aluekohtaisista tavoitteista muun muassa tarjolle tulevien, METSO-kohteeksi soveltuvien alueiden vähyyden vuoksi. Ympäristöministeriön hehtaaritavoite vuodelle 2017 saavutettiin kuitenkin käytännössä kokonaan, kun alueita suojeltiin koko maassa yhteensä 3 388 hehtaaria (99,6 % tavoitteesta).

Lue lisää:

Alueellisia tiedotteita:


Päivitetty