› Takaisin graafiseen esitykseen

Tilastot ja raportit

ELY-keskukset julkaisevat joukkoliikennettä koskevia tilastoja ja raportteja.

  • kuntien kuljetuskustannuksista

  • joukkoliikenteen alueellisista tai paikallisista järjestämistavoista

  • joukkoliikenteen palvelutasosta

  • osto- ja käyttöoikeussopimusliikenteen (PSA-liikenteen) reiteistä, sopimuskumppaneista, korvauksista ja sopimusten voimassaoloajasta sekä hintavelvoitteista.

TIETOA ALUEELTA

Tilastot ja raportit - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenteen tilastoista ja raporteista myös Kainuun alueella)
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhdistelmäraportteja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o 1370/2007 palvelusopimusasetus) 7 artiklan 1. kohdan mukaisesti: "Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä."

Yhdistelmäraportit:


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

muualla verkossa