› Takaisin graafiseen esitykseen

Tiedotteet

Joukkoliikenteeseen liittyvät tiedotteet on suunnattu pääsääntöisesti liikenteenharjoittajille ja/tai kunnille.

Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttuu. Samalla liikennehallinnon tavoitteena on antaa tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä.

Joukkoliikennelain mukaisesti Liikennevirasto on ylläpitänyt joukkoliikenteen reittejä, pysäkkejä ja aikatauluja sisältävää koontitietokantaa. Joukkoliikennettä järjestävät tahot ovat toimittaneet tietoja koontikantaan lakisääteisenä tehtävänään. Liikennevirasto on koontitietokannan ja siihen perustuvan Digitransit alustan kautta ylläpitänyt valtakunnallista reittiopaspalvelua osoitteessa www.matka.fi. Liikennevirasto on myös jakanut tiedot avoimena datana muiden toimijoiden käyttöön.

Matka.fi turvaa siirtymävaiheessa reittiopaspalvelut erityisesti maaseudulla viranomaisten hankkiman liikenteen osalta vuoden 2018 loppuun saakka. Kuitenkin jo 1.7. alkaen asiakkaita pyydetään tarkistamaan linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta liikennöitsijältä tai muista reittiopaspalveluista, sillä nämä tiedot jäävät pois matka.fi-palvelusta. Muutoksen taustalla on edellä kuvattu tilanne ja reittiliikennelupamenettelystä luopuminen lakiuudistuksen yhteydessä. Nykyisen matka.fi-reittioppaan kattavuudesta löytyy lisätietoa täältä.

Liikennepalvelulain myötä liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palvelun kehittäjien käyttöön.

  • Tiedot rajapinnoista avataan NAP-palvelun kautta (www.finap.fi). NAP ei ole koontikanta, vaan rajapintakatalogi. Lue lisää NAP-palvelusta ja palveluntarjoajien tietovelvoitteista täältä.

Liikennevirasto toimittaa tiettyä reitti- ja aikataulutietoa Digitransit-palveluun ainakin siirtymäajalla 2020 loppuun. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja Ely-keskusten sopimusliikenne sekä RAE-työkalulla digitoitu liikenne edelleen tallentuu koontikantaan ja välittyy Digitransitiin ja matka.fi:hin siltä osin kuin kyseinen tieto ei siirry Digitransitiin muista lähteistä. Myös VR:n ja Finavian toimittama tieto tallentuu toistaiseksi koontikantaan. Tällä tuetaan matkustajien tietopohjan säilymistä muutoksessa edellä kuvatun liikenteen osalta ja palveluiden kehittäjien mahdollisuuksia tehdä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella reittiopaspalveluja loppukäyttäjille.

Mikäli liikkumispalvelujen tarjoajat niin haluavat, ne voisivat yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa olisi jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esim. reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

 

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Säännöllisen henkilöliikenteen muutoksista ilmoittaminen

Joukkoliikennelain mukaisessa tilanteessa toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon markkinaehtoisen liikenteen muutoksista reittiliikennelupamenettelyjen kautta. Jotta toimivaltainen viranomainen voi reagoida ajoissa liikenteen muutoksiin, liikennepalvelulaki velvoittaa liikenteenharjoittajia ilmoittamaan toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja muutoksista 60 päivää aikaisemmin Liikennevirastolle. Kuljetuspalvelun tarjoajan tulee ilmoittaa uudesta reitistä tai vuorosta, näiden muutoksista tai lopetuksesta. Muutokset voivat koskea muun muassa reitin pysäkkejä, vuoron aikataulua tai ajopäiväkalenteria.

Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoaja ilmoittaa markkinaehtoisen liikenteen muutoksista

  • Ensisijaisesti NAP-palvelussa (www.finap.fi) palveluntarjoajan omassa tai kumppanin avaamassa koneluettavassa rajapinnassa, jolloin erillistä muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä (Huom: rajapinnan pitää olla suoraan koneluettava, pelkkä web-sivu ei riitä tai)
  • Vaihtoehtoisesti NAP-palvelussa erillisellä lomakkeella

Niiden palveluntarjoajien, jotka ovat julkaisseet NAP-palvelussa suoraan omat koneluettavat reitti- ja aikataulutietorajapintansa, ei tarvitse tehdä erillistä muutosilmoitusta, edellyttäen, että rajapinnoista on saatavissa myös muutostiedot 60 päivää ennen niiden toteutumista. Lomakkeella ilmoittamisesta ei peritä käsittelymaksua eikä koneluettavan rajapinnan käytöstä saa periä maksua Liikennevirastolta.

Laki tulee tämän ilmoitusvelvollisuuden osalta voimaan 1.7.2018. Lue tarkempia ohjeita muutostietojen ilmoittamisesta liikenteenharjoittajille lähetetystä tiedotteesta.

NAP-palveluun koostetut muutosilmoitustiedot toimitetaan vain viranomaisille viranomaisten laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Viranomainen voi selailla henkilökuljetuspalvelujen tarjoajien toimittamia muutosilmoituksia yksityiskohtaisesti NAP palvelussa. Ilmoittaudu joukkoliikenneviranomaiseksi NAP-palveluun lähettämällä viesti osoitteeseen joukkoliikenne@liikennevirasto.fi

Lisätietoa:

joukkoliikenne@liikennevirasto.fi sekä NAP Helpdesk puhelin: 0295 34 3434 (arkisin 10-16)

https://www.liikennevirasto.fi/nap

https://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/henkiloliikenne/joukkoliikenteen-palvelut/liikenteen-jarjestaminen

Sivuilta löytyy tiedotteita mm. matkustajalaskennoista, tarjouskilpailuista jne. Aluekohtaiset tiedotteet löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Tiedotteet - Keski-Suomi

Tiedote 18.10.2018

PSA-liikenteen matkustajalaskennat

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää liikenteenharjoittajilta matkustajalaskentatietoja 17.9.-30.9.2018 väliseltä ajalta. Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat edellä mainittuna ajankohtana sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 1.10. – 30.11.2018 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Mikäli salasana on kadonnut tai ei toimi, voi uuden salasanan pyytää sähköpostitse osoitteesta info.joukkoliikenne.uus(at)ely-keskus.fi. Samaan osoitteeseen voi tarvittaessa ilmoittaa asiaan mahdollisesti liittyvistä ongelmista.

Huomioikaa, että palveluun viedään tiedot keskiarvoina laskentakaudelta, eikä esim. tuloja ja nousijoita koko laskentajaksolta.

Entisenlaiset pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot tulee yrityksen toimittaa edelleen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tarvittaessa lisätietoja antaa:

Joukkoliikenneasiantuntija Rauni Malinen, puh. 0295 024 702


Tiedote 4.6.2018

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta

Vuosittaiset matkustajalaskentakaudet ovat:

  • TALVI helmikuun kaksi ensimmäistä täyttä viikkoa
  • KESÄ juhannuksen jälkeiset kaksi ensimmäistä täyttä viikkoa
  • SYKSY syyskuun kaksi viimeistä täyttä viikkoa

PSA-liikenteen matkustajalaskennat

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää liikenteenharjoittajilta matkustajalaskentatietoja 25.6.-8.7.2018 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtojen kohtiin 16 (käyttöoikeussopimukset) tai 19 (ostosopimukset).  Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat kohdissa 16 ja 19 mainittuina ajankohtina sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 9.7. – 31.8.2018 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
Huom! Kopioi yllä oleva osoite internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Mikäli salasana on kadonnut tai ei toimi, voi uuden salasanan pyytää sähköpostitse osoitteesta info.joukkoliikenne.uus(at)ely-keskus.fi. Samaan osoitteeseen voi tarvittaessa ilmoittaa asiaan mahdollisesti liittyvistä ongelmista.

Huomioikaa, että palveluun viedään tiedot keskiarvoina laskentakaudelta, eikä esim. tuloja ja nousijoita koko laskentajaksolta.

Entisenlaiset pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot tulee yrityksen toimittaa edelleen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tarvittaessa lisätietoja antaa:

Joukkoliikenneasiantuntija Rauni Malinen, puh. 0295 024 702


Tiedote 28.2.2018

Jyväskylän seutulipun myynti päättyi 5.5.2018 ja käyttö 5.6.2018. Näin ollen myös lippuun liittyvät, alla mainitut ns. nousukorvaussopimukset irtisanottiin samasta ajankohdasta.

Joukkoliikenteen tuettujen seutu-, työmatka- ja kaupunkilippujen hyväksyminen markkinaehtoisessa liikenteessä maksu- ja lippujärjestelmän viiveajalla

Liikennevirasto ja Oy Matkahuolto Ab ovat sopineet mallista, jolla lippu- ja maksujärjestelmän viiveaikana siirtymäajan liikennöintisopimusten  mukaisten tuettujen lippujen asiakashinta voidaan erottaa ja maksaa liikenteenharjoittajalle niin, että tukea ei ohjaudu markkinaehtoiseen liikenteeseen.

Markkinaehtoisen liikenteen nousukorvaukset tuetuista lipuista vuonna 2014 Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella
Tiedote
 


Päivitetty