› Takaisin graafiseen esitykseen

Tiedotteet

Joukkoliikenteeseen liittyvät tiedotteet on suunnattu pääsääntöisesti liikenteenharjoittajille ja/tai kunnille.

Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Liikenneviraston tehtävänä on koota ja julkaista paikkansapitävät tiedot kaikista joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista valtakunnallisesti. Liikenteenharjoittajat ja toimivaltaiset joukkoliikenneviranomaiset ovat velvollisia toimittamaan tiedot Liikennevirastoon Joukkoliikennelain 57§ nojalla. Tietoja käytetään mm. palvelutason määrittelyssä ja suunnittelussa, matkustajainformaatiopalveluissa sekä seurannassa ja tilastoinnissa. Tiedot julkaistaan avoimena datana.

Liikennevirasto pyrkii edistämään eri toimijoiden innovatiivisten ja laadukkaiden informaatiopalveluiden kehittämistä. Liikennevirasto tarjoaa myös perustason valtakunnallisen kaikki joukkoliikennemuodot kattavan reittiopaspalvelun www.matka.fi. Palveluun ei ole vielä saatu mukaan koko valtakunnan kaikkia reittejä mutta viraston tavoitteena on saada palvelu mahdollisimman kattavaksi vuoden 2016 aikana

Reitti- ja aikataulutiedon toimittaminen

 1. Reitti- ja aikataulutiedot toimitetaan Liikennevirastolle sähköisesti valtakunnalliseen koontitietokantaan joko
 2. Tallentakaa tiedostot palvelimellenne, josta Matka.fi:n tekninen operaattori hakee ne FTP- tai HTTP-protokollalla. Waltti-kaupungit voivat ilmoittaa, haetaanko tiedot Waltti-järjestelmästä.
 3. Ottakaa yhteyttä Matka.fi:n tekniseen operaattoriin sopiaksenne tiedon toimittamisen yksityiskohdista. Voitte ottaa yhteyttä käyttämällä palautelomaketta.

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Sivuilta löytyy tiedotteita mm. matkustajalaskennoista, tarjouskilpailuista jne. Aluekohtaiset tiedotteet löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Tiedotteet - Pirkanmaa

Bussiliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana  (16.5.2016)

 

1.9.2017

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta

Vuosittaiset matkustajalaskentakaudet ovat:

 • TALVI helmikuun kaksi ensimmäistä täyttä viikkoa
 • KESÄ juhannuksen jälkeiset kaksi ensimmäistä täyttä viikkoa
 • SYKSY syyskuun kaksi viimeistä täyttä viikkoa
PSA-liikenteen matkustajalaskennat

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja 5.2. – 18.2.2018 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtojen kohtaan 12  (käyttöoikeussopimukset). Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat kohdassa 12 mainittuina ajankohtina sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 19.2. – 30.4.2018 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Entisenlaiset pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot tulee yrityksen toimittaa edelleen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

 

Siirtymäajan liikennöintisopimusten matkustajalaskennat

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne siirtymäajan liikennöintisopimuksista matkustajalaskentatietoja 5.2. – 18.2.2018 väliseltä ajalta. Tietojen keräysoikeus perustuu siirtymäajan liikennöintisopimusten sopimusehtojen kohtaan 11, Muut sopimusehdot.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 19.2. – 30.4.2018 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Yrityskohtainen käyttäjätunnus ja salasana toimitetaan liikenteenharjoittajille erillisillä kirjeillä. Kirjeiden mukana toimitetaan lisäohjeistusta. Ne liikenteenharjoittajat, joilla on ennestään ostosopimuksia ELY -keskusten kanssa, käyttävät heille jo aiemmin, ostoliikenteen tietojen keruun yhteydessä toimitettuja käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Palveluun voi syöttää tietoja välittömästi laskentakauden loputtua. Palvelussa on valmiina yrityskohtaiset tiedot siirtymäajan liikennöintisopimuksista ja niiden reiteistä ja vuoroista. Tiedot tulee syöttää vuorokohtaisesti. Kunkin vuoron kohdalla on syöttökentät ilmoitettaville tiedoille sekä mahdollisuus antaa lisätietoja.

Matkustajalaskentapalveluun ilmoitettavia suoritetietoja ovat

 • matkustustiedot (keskikuorma, maksimikuorma, nousijat)
 • tulotiedot (lipputulot) Huom! Rahtituloja ei ilmoiteta.


1.4.2014   

Joukkoliikenteen tuettujen seutu-, työmatka- ja kaupunkilippujen hyväksyminen markkinaehtoisessa liikenteessä maksu- ja lippujärjestelmän viiveajalla

Liikennevirasto ja Oy Matkahuolto Ab ovat sopineet mallista, jolla lippu- ja maksujärjestelmän viiveaikana siirtymäajan liikennöintisopimusten  mukaisten tuettujen lippujen asiakashinta voidaan erottaa ja maksaa liikenteenharjoittajalle niin, että tukea ei ohjaudu markkinaehtoiseen liikenteeseen.

Tiedote joukkoliikenteen tuettujen seutu-, työmatka- ja kaupunkilippujen hyväksymisestä markkinaehtoisessa liikenteessä maksu- ja lippujärjestelmän viiveajalla  Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella. (pdf 197 kt)   

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa