Tiedotteet 2018

Onko itäsuomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa, osallistu kyselytutkimukseen (Itä-Suomi)

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke kartoittavat kyselytutkimuksella suojatiekulttuurin haasteita Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Nettikyselyn tuloksia hyödynnetään mm. kuntien liikenneturvallisuustyön suunnittelussa, liikenteen valvonnan kohdentamisessa ja liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.

Nyt toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä. Myös ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydetään tuomaan esille.

Kyselyyn voi vastata 13.4.–6.5.2018 välisenä aikana osoitteessa:
https://forms.strafica.fi/suojatiekulttuuri/itasuomi

Linkki kyselyyn löytyy myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeen internetsivuilta.

Suojatiesääntöjen tuntemuksessa puutteita

Suojateihin tai laajemmin tienylityksiin liittyvät ongelmat nousevat korostetusti esille kuntalaisille tehdyissä liikenneturvallisuuskyselyissä ja kuntalaisaloitteissa. Suojateiden turvallisuusongelmien taustalla on usein sekä eri osapuolten toimintaan (sääntöjen noudattaminen, varovaisuus, havaintovirheet jne.) että liikenneympäristöön liittyviä tekijöitä (suojateiden havaittavuus, suojatiejärjestelyiden selkeys, ajonopeudet ja niiden hillintä jne.).

Julkisessa keskustelussa aiheena ovat useimmiten väistämissäännöt ja sääntötuntemuksen puute. Puutteet sääntötuntemuksessa vaikeuttavat ennakoimista liikenteessä ja heikentävät liikenteen turvallisuutta. Turhan usein keskustelua suojateistä ja niiden turvallisuudesta leimaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden välinen vastakkain asettelu. Kun säännöt tunnetaan paremmin sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen liikenteessä vähenee. Toisaalta kaikkia liikenteessä liikkuvia koskee lakiin kirjattu velvoite, joka edellyttää olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Liikenneturva muistuttaa, että suojatiellä ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Silti ylittäjänkin on oltava tarkkaavainen. Etenkin lasten kanssa on hyvä kerrata tienylityksen kultaista sääntöä: molempiin suuntiin on aina katsottava ennen tien ylitystä, suojatielläkin.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen, p. 0295 026 769, esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi
Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi (16.4. alkaen)

Liikenneturva

yhteyspäällikkö Eini Karvonen, p. 020 7282 395, eini.karvonen(at)liikenneturva.fi
yhteyspäällikkö Mari Voutilainen, p. 0400-960177, mari.voutilainen(at)liikenneturva.fi
yhteyspäällikkö Tuula Taskinen, p. 020 728396, tuula.taskinen(at)liikenneturva.fi (16.4. alkaen)

Liikenneturvallisuustoimija Juha Heltimo,  p. 050 369 4604 juha.heltimo (at) strafica.fi

 

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima ryhmä, jossa ovat mukana keskeiset alueella liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot.

 


Päivitetty