Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kosteikon verran lähemmäs puhtaampaa Saaristomerta (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Laukanlahden Myllyojan kosteikko

Vesien tilan parantamiseksi on Kiskonjoen osa-alueelle, joka kattaa myös suoraan mereen laskevat lähialueen ojat, kuten Laukanlahden ojat, asetettu tavoitteeksi rakentaa 50 kosteikkoa vuoteen 2015 mennessä. Tähän mennessä kosteikkoja on rakennettu parisenkymmentä. Tavoitteeseen on siis vielä matkaa.

Kuva: Sanna Tikander

Maatalouden vesistökuormitusta vähentävien kosteikkojen suunnittelua ja toteuttamista sekä hoitoa on tuettu maatalouden ympäristötukiohjelmalla. Rahallinen tuki on kattanut perustamiskulut ja tekemiseen on kannustettu useiden neuvontaorganisaatioiden toimesta.  Miksi työ on tavoitteisiin nähden kuitenkin edennyt verkkaisesti? Tai miksi ylipäätään kannattaa rakentaa kosteikkoja? Vai kannattaako? Näitä kysymyksiä pohditaan tulevana tiistaina 8.4.  Salon Perniössä, kun Laukanlahden Myllyojan kosteikko esittäytyy yleisölle.

Laukanlahden myllyojan kosteikko on valmis

Laukanlahti on matala ja rehevä merenlahden pohjukka Salon Perniön eteläosassa. Lahti on merkittävä lintujen muutonaikainen levähdys- ja pesimäalue ja osa Kiskonjoen Natura-2000 aluetta. Kiskonjoki virtaa lahden kaakkoisreunalla ja pohjoisreunaan laskevat Krapuoja ja Myllyoja.  Krapuojaan rakennettiin kosteikko vuonna 2008 ja Myllyojan suulle valmistui maatalouden vesiensuojelukosteikko tämän vuoden maaliskuussa. Kosteikon toteutti Laukanlahden suojeluyhdistys ry yhdessä maanomistajien, ELY-keskuksen ja Saaristomeren suojelurahaston kanssa.

Kuva: Ilkka Hirvilahti

Laukanlahden suojeluyhdistys on vuokrannut kosteikkoalueen maat viljelijöiltä ja sitoutunut kosteikon yläpitoon ja hoitoon useiksi vuosiksi. Idea ja innostus kosteikon perustamisesta Myllyojaan syntyivät jo vuonna 2008 WWF:n kosteikkohankkeen yhteydessä. Lopullinen suunnittelu yhdessä maanomistajien kanssa tehtiin VELHO-hankkeen kanssa vuonna 2013. Suunnittelukin oli jo haastavaa, kun piti huomioida merenpinnan vaihtelun, tasaisen maaston ja peltojen kuivatuksen turvaamisen lisäksi myös Natura 2000 -alueen erityiset luontoarvot.

Lisäksi jo ennen rakentamista suhteellisen suuren hankkeen työn aikaisen rahoituksen järjestäminen tuotti päänvaivaa suojeluyhdistyksen väelle. Maatalouden ympäristötuki korvaa perustamiskustannukset vasta rakentamisen jälkeen, toteutuneita kuluja vastaan. Tulevaan ympäristökorvausjärjestelmään tulisi saada kaivattua joustoa, joka mahdollistaisi osittaisen ennakkomaksatuksen, jotta useammilla tahoilla olisi mahdollisuus toteuttaa kaivattuja kosteikkoja.

Kuva: Ilkka Hirvilahti

Kosteikon rakentamistyötä jouduttiin myös mukauttamaan leudon talvisään olosuhteisiin. Kuitenkin, yhdistyksen jäsenen sanoin "Kosteikon perustaminen on mahdollista hyvällä yhteistyöllä". Erityisesti kosteikon ja sen lähialueen maanomistajien myötämielisyys on avainasemassa tämän tyyppisten hankkeiden toteuttamisessa. Kosteikko on valmis ja Laukanlahden suojeluyhdistys ja VELHO-hanke kutsuvat kaikki kiinnostuneet tutustumaan Myllyojan kosteikkoon ja keskustelemaan aiheesta. Salon Perniön Laukanlahden Myllyojan kosteikko esittäytyy yleisölle tiistaina 8.4. klo 12 – 15. Lähtö Hirvilahden tilan pihalta osoitteesta Hirvilahdentie 176, Ylönkylä, Perniö.

Lisätietoa:

Kosteikkojen perustamisesta ja rahoituksesta: ylitarkastaja Anni Karhunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 877, anni.karhunen@ely-keskus.fi

Laukanlahden kosteikosta yleisesti: koordinaattori Sanna Tikander, p. 0295 022 950, sanna.tikander@ely-keskus.fi

Laukanlahden suojeluyhdistys: puheenjohtaja Mika Virtanen, p. 0400 810862, pikkuvirta@gmail.com


Päivitetty