Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ympäristökasvatusavustusta voidaan myöntää nyt myös alueellisille hankkeille (ELY-keskus)

"Toimi paikallisesti – ajattele maailmanlaajuisesti." Tämän lentävän lauseen toteuttaminen helpottuu tänä syksynä, kun myös alueellisesti merkittävät ympäristökasvatushankkeet voivat hakea ja saada ympäristöministeriön harkinnanvaraista valtionavustusta. Tähän asti nämä avustukset on suunnattu ainoastaan valtakunnallisesti merkittäville hankkeille.

Ympäristökasvatustyön merkitys kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa tunnustetaan laajasti, mutta etenkin paikalliselle ja alueelliselle toiminnalle on ollut vaikea löytää pientäkään rahoitusta, sanoo kehittämispäällikkö Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Kiiskinen kannustaa alueellisia toimijoita hakemaan avustusta.

– Emme tietenkään ennalta tiedä tulevien hakemusten määrää ja laatua, mutta pyrimme suuntaamaan rahoitusta tänä vuonna ainakin muutamalle alueelliselle hankkeelle, kertoo Kiiskinen. – Esimerkiksi alueellisen yhteistyöryhmän käynnistäminen alueelle, jolla sellaista ei vielä ole, voisi olla hyvä hanke.

Rahoitettavan toiminnan tulee olla nimenomaan hankemuotoista. Hyvässä hankkeessa toteuttajan osaaminen sekä valitut kohderyhmät ja menetelmät sopivat yhteen, tehdään yhteistyötä asian kannalta oikeiden tahojen kanssa ja aikataulu ja budjetti ovat realistisia. Yksityishenkilöt ja valtionlaitokset eivät voi saada avustusta, mutta muun muassa yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja yrityksetkin sopivat hakijoiksi.

Hyviä tuloksia edullisesti

Vuosittain ympäristökasvatushankkeille jaettu avustussumma on ollut noin 230 000 euroa. Hankekohtainen summa on vaihdellut 1 500 ja 30 000 euron välillä. Pienillä rahoilla on kuitenkin saatu paljon hyvää aikaan. Esimerkiksi juuri avattu MAPPA Materiaalipankki (www.mappa.fi) helpottaa kaikkien ympäristökasvatustoimijoiden toimintaa. LYKE-verkostoon (www.luontokoulut.fi) on koottu erilaiset luonto- ja ympäristökasvatusta tarjoavat toimijat, jotka palvelevat kaikkia Suomen kouluja ja varhaiskasvatusta. On valmennettu ympäristöluotseja, tuotu arjen ympäristökasvatusta lapsiperheiden vertaisryhmiin ja kehitetty ympäristöpainotteista elokuvakasvatusta.

Hankkeiden sisällöt vaihtelevat luonnon ja kulttuuriympäristön tuntemuksesta kestäviin kulutustottumuksiin. Hankkeen kohteena voi olla mikä tahansa kansalaisryhmä, ei vain lapset tai kasvattajat, vaan myös erilaiset aikuisten ryhmät.

Tämänvuotisten avustusten hakuaika on nyt käynnissä ja jatkuu 30.11.2014 asti. Avustushakemukset lähetetään Keski-Suomen ELY-keskukseen, jolle näiden avustusten käsittely on alueellistettu. Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit sekä listat viime vuosina avustusta saaneista hankkeista ovat Internetissä:

Lisätietoja:

Tarkastaja Mirja Liimatainen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 667

Tiedottaja Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 669


Päivitetty