Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Teillä siirrytään talvirajoituksiin viikolla 44 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat koko maassa noin 8500 tiekilometrillä.  Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 31. päivään mennessä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan 29.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä 230 km:n matkalle: Etelä-Savoon 67 km, Pohjois-Savoon 74 km ja Pohjois-Karjalaan 89 km. Näistä noin 85 km on korkealuokkaisia teitä, joissa vastakkaiset ajosuunnat on erotettu välikaistalla ja/tai keskikaiteella.

Muilla ympärivuotiseksi jäävillä 100 km/h -talvinopeusosuuksilla tiet ovat kohtuullisen leveitä ja niillä on hyvät näkemät. Myös liikennemäärät näillä osuuksilla ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja päällysteen kunto on hyvä.

Niillä nopeusrajoitukseltaan 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitus 80 km/h.

Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h. Lisäksi 80 km/h -rajoituksia muutetaan eräillä mutkaisilla, kapeilla tai huonokuntoisilla teillä talveksi 70 km:iin/h.

Muutoksia edelliseen talveen on tulossa

Viime vuoteen nähden uusia 100 km/h -talvirajoituskohteita tulee lisää noin 90 km.  Nämä ovat teitä, jotka ovat hyväkuntoisia ja, joissa liikennemäärä on alhainen. Kohteet näkyvät alla olevassa luettelossa.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on tulevana talvikautena 100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

Valtatie 5 välillä Koirakivi – Uutela
Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
Valtatie 5 välillä Kellolahti - Vuorela, muuttuva rajoitus
Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
Valtatie 5 välillä Sukeva - maakunnanraja (uusi 100 km/h -väli)
Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
Valtatie 9 välillä Niittylahti - Repokallio
Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
Valtatie 6 välillä Valtimo - Maaselkä
Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu
Kantatie 72 välillä Hiirola - Lamminmäki (uusi 100 km/h -väli)
Kantatie 73 välillä Vieki - Kohtavaaran risteys (uusi 100 km/h -väli)
Kantatie 88 välillä Salahmi - Nissilä (uusi 100 km/h -väli)

Kiuruveden pohjoispuolella, Koskenjoen ja Remeskylän välillä, nopeutta alennetaan 70 km:iin/h. Tämä talvikautta koskeva alennus tehdään tien päällysteen huonon kunnon vuoksi. Samoin Nurmeksesta Kuhmoon menevän tien loppuosa ennen maakunnanrajaa alennetaan 70 km:iin/h siihen saakka, kunnes päällyste saadaan korjattua. 

Kuljettajan on aina sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan

Huonoilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa merkeillä osoitettua alemmaksi. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talvi- ja pimeänajan rajoitusten ansiosta arvioidaan 15 ihmisen hengen säästyvän ja 50 ihmistä jää loukkaantumatta liikenteessä vuosittain. Sen lisäksi nopeuden lasku vaikuttaa edullisesti polttoaineen ja päällysteen kulumiseen sekä vähentää päästöjä ja liikennemelua.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen
puh. 0295 026 769

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
puh. 0295 026 729

Suunnittelupäällikkö Patrick Hublin
puh. 0295 026 708


Päivitetty