Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Liikennevirasto hyväksyi Itä-Suomen kärkihankkeen tiesuunnitelman (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Liikennevirasto hyväksyi 31.10.2014 tiesuunnitelman valtatie 5:n parantamisesta Mikkelin ja Juvan välillä. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa heti kun siihen saadaan rahoitus valtion budjetista.

Tiesuunnitelmassa esitetään, että valtatie 5 rakennetaan nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi välillä Tuppurala - Nuutilanmäki ja siihen liitytään vain eritasoliittymien kautta. Kinnarin ja Siikakosken maantieliittymän välillä valtatie rakennetaan uuteen paikkaan nykyisen tien länsipuolelle, jolloin nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi paikallisen ja hitaan liikenteen käyttöön. Nuutilanmäki - Vehmaa -välillä oleville ohituskaistoille rakennetaan keskikaiteet ja niiden kohdalla järjestellään yksityistieyhteyksiä.   

Tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvioksi arvioidaan noin 115 M€. Liikenneviraston lisäksi myös Mikkelin kaupunki ja Juvan kunta osallistuvat kustannuksiin; Mikkelin osuudeksi on arvioitu noin 5,5 M€  ja Juvan noin 1,4 M€.

Pohjois-Savon ELY-keskus lähettää hyväksymispäätöksen Mikkelin kaupungille ja Juvan kuntaan nähtäville asetettavaksi. Nähtävilläolon aikana hyväksymispäätöksestä on mahdollista tehdä tarvittaessa valitus. Tiesuunnitelman nähtävilläolon jälkeen, tai valitustapauksessa oikeuden päätöksen jälkeen, tiesuunnitelma saa lainvoiman.

Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa valtatien rakentamisen aloittamisen välillä Mikkeli - Juva välittömästi kun siihen saadaan rahoitus valtion budjetista. Hanke parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta Itä-Suomen tärkeimmällä valtatiellä.  

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksesta

Johtaja Petri Keränen p. 0295 026 727
petri.keranen(at)ely-keskus.fi

Suunnitteluasiantuntija Pekka Hämäläinen p. 0295 026 715
pekka.hamalainen(at)ely-keskus.fi

 

 


Päivitetty