Saaristoliikenne

Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa sijaitsee Turun saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla, sekä hoitaa liikenneyhteyksiä  10 yhteysalusreitillä Saaristomerellä ja 2 Suomenlahdella. Lisäksi ELY-keskus tukee yksityisiä lossiyhteyksiä ja kuljetuksia Sipoon, Loviisan, Inkoon ja Raaseporin saaristoissa sekä Saariston Rengasteillä.

Kuvituskuva
Kuva: Jarmo Vehkakoski

 

Saariston raskaskuljetuspalvelu 2018

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus hyödyntää saariston raskaskuljetuspalveluissa sopimusoptiota 2018. Saariston Merikuljetus Oy Meripojat ja Oy Skärgårdens Sjötransport Ab hoitavat saariston raskaskuljetukset sopimuskaudella 1.4.-20.12.2018. Ennakkotilauksia voi seurata osoitteessa kohdassa Raskaskuljetukset, oikean palstan kohdassa Oikopolut. Palvelun tilaajalla on tärkeä rooli logistisen toiminnan sujuvuuden varmistajana. Pidäthän huolen siitä, että tilaat kuljetuspalvelun viimeistään kaksi viikkoa ennen, ja että tilauksesi ajat pitävät. Laivan sijainti on nähtävissä reaaliajassa osoitteessa: www.marinetraffic.com.

Asiakaspalautteet

Maantielautta- ja yhteysalusliikenteessä liikennöitsijät vastaavat siitä, että palveluiden tuottamisessa noudatetaan hyviä toimintatapoja, joissa huomioidaan sujuvan liikenteen toimivuus, liikenne- ja työturvallisuus, ympäristönäkökohdat ja sekä matkustajien asiallinen kohtelu. Asiasi käsittelyn sujuvoittamiseksi, pyydämme sinua lähettämään palautteesi suoraan asianomaiselle liikennöitsijälle. Reittikohtaiset yhteystiedot löytyvät kunkin liikennöitsijän nettisivulta, kohdasta Aikataulut ja reitit .

Rahtikuljetukset yhteysaluksilla

Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut (Laki saariston kehityksen edistämisestä 26.6.1981/1494). Velvoitteen hoitamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskus rahtaa  yhteysaluksia, joiden kapasiteetti vaihtelee kysynnän mukaan reiteittäin. Rahtia kuljetetaan reitillä liikennöivän aluksen kantokyvyn ja lastitilan mittojen mukaan. Tarkemmat tiedot alusten kantavuuksista ja nosturin kapasiteetista löytyvät liikennöitsijän nettisivulta, joihin ohjautuu kunkin reittialueen Aikataulut-sivuston kautta. 

Muut kuin vakituisesti saaristossa asuvat ohjataan ostamaan kuljetuspalvelunsa markkinoilta.

Kuljetusehdot

  • Kaikki rahdit on tilattava alukselta etukäteen
  • Nostettavat yksiköt on merkittävä kunnolla rahdin vastaanottajan sekä saaren nimellä
  • Turvallisuusriskien johdosta yhteysaluksen tarjoamaan palveluun ei katsota kuuluvaksi veneiden nostoa vedestä ja laskua veteen
  • Kuljetuksista on esitettävä aluksen päällikölle tai henkilökunnalle rahtikirja, josta selviää rahdin vastaanottaja ja lähettäjä sekä yhteystiedot. Turvallisuussyistä ilman rahtikirjaa rahtia ei oteta alukselle. 
  • Vaarallisten aineiden kuljetukset on sovittava erikseen aluksen kanssa (esim. kaasupullojen ja bensiinin kuljetukset)
  • Ajoneuvojen (pois lukien mönkijät ja traktorit) kuljettaminen tiettömiin saariin ainoastaan mikäli aluksella on tilaa

 

 

 

 

 
Päivitetty