Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman taustaa

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta toteutetaan myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kolmivuotisen kokeiluohjelman kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt kokeiluohjelman hallinnointi- ja toimeenpanotehtävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Kokeiluohjelman rahoitus pohjautuu toukokuussa 2016 hyväksyttyyn Valtioneuvoston asetukseen 382/2016 (Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta).

Kokeiluohjelman tavoitteet

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.


Ajankohtaista

Kiertotalouden läpimurto ja vesistöt kuntoon -tuloskiertue starttaa

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman, RAKI2- sekä meren- ja vesienhoidon kärkihankerahoituksen avulla on käynnistynyt lähes 100 kokeilua sekä tutkimus- ja kehittämishanketta.

Hankkeiden avulla kehitetään ravinteiden kierrätysratkaisuja lannan ja muiden eloperäisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi uusilla tavoilla sekä edistetään vesiensuojelutoimia etsimällä uusia innovatiivisia tapoja vähentää vesistöjen sisäistä ja ulkoista kuormitusta luonnonmukaisin ja kustannustehokkain keinoin.

Hankkeet esittäytyvät ravinteiden kierrätyskiertueella seuraavasti:

28.11.2018 Lahti, Sibelius-talo: aiheina vesien kunnostushankkeet, kuormituksen mallintaminen
10.12.2018 Seinäjoki, Frami: lannan käsittely, sivuvirrat, lannoitevalmisteet
30.1.2019 Joensuu, Tiedepuisto: biokaasutus, urbaanit ravinnekierrot, vesien puhdistaminen, metsätalous, yrityssymbioosit

Kiertueen järjestää: ympäristöministeriö

Tarkemmat ohjelmat ja lisätiedot löytyvät:
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Ravinteiden_kierratyksen_edistamista_ja_Saaristomeren_tilan_parantamista_koskeva_ohjelma/Tuloskiertue (ym.fi)

Viimeisimmän hakukierroksen tulos

Kokeiluohjelman viimeinen haku umpeutui 1.10.2018. Käsittelyyn jätettyjen hakemusten yhteisbudjetit ovat noin 5 M€ ja tukea niihin haetaan ohjelmasta noin 2,9 M€:a. Kappalemääräisesti hakemuksia saapui 13.

Kaikki käsittelyyn jätetyt hakemukset käsitellään valintaryhmän toimesta loka-marraskuun vaihteessa. Kaikille hankehakijoille ilmoitetaan käsittelyn tulos kokouksen jälkeen.

Päätökset hankehakemuksille tehdään tämän vuoden aikana.

Huomio: Valintajaksoajankohdat vuodelle 2018 ovat päivittyneet

Käynnissä on tämän ohjelman viimeinen toteutusvuosi. Nyt on kuitenkin vielä mahdollisuus hakea tukea pilotointiin ja uuden kehittämiseen. Uusia hakemuksia toivotaan vielä runsaasti lisää. Ohjelman viimeiset valintajaksot päättyvät 30.4. ja 1.10. klo 16.15.

Käsiteltäväksi jätettävät hanke- ja maksatushakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun osoite on http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa. Asiointipalvelussa tulee käyttää yleistä sähköistä asiointilomaketta (yritys, yhdistys tai toiminnanharjoittaja).

Oletko järjestämässä ravinnekierrätykseen, yritysten kehittämiseen ja/tai hankerahoitukseen liittyvää tilaisuutta alueellasi?

Jos olet järjestämässä tilaisuutta, johon toivoisit esittelyä ravinnekierrätyksen ja kokeiluohjelman rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä!

Yhteystiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Päivi Mäntymäki (paivi.mantymaki@ely-keskus.fi)

Ilmaista tukea hankesuunnitteluun

Mikko Rahtola on aloittanut 2016 työn koordinaattorina hallituksen kärkihankkeessa "Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II". Työn yhtenä tarkoituksena on varmistaa että "Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan" saadaan kiinnostavia hankehakemuksia, joissa aiemmin tutkittu tieto ja hankkeesta saatujen tulosten soveltaminen on otettu mahdollisimman hyvin huomioon. Mikon kanssa kannattaa sopia tapaamisesta ja saada ilmaista palautetta hankehakemukseen jo hyvissä ajoin ennen sen jättämistä hankehakuun. Yhteystiedot: mikko.rahtola@luke.fi tai p. 0295324701

Tiedote 16.6.2017 Ravinteiden kierrätyksen kärkihankerahoituksella kokeiluja ja uutta yritystoimintaa
Uutinen 12.9.2016Maaseudun tulevaisuus 12.9.2016: Lannan ja biojätteen hyödyntäjille tarjolla miljoonia (pdf, 188 kt)
Uutinen 23.6.2016 Ravinteiden kierrätys käytäntöön! (Biotalous.fi)
Tiedote 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa
Tiedote 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku auki – jaossa 12,4 miljoonaa uusiin ratkaisuihin (mmm.fi)

Katso myös videot:

 

Päivitetty

Yhteystiedot

Päivi Mäntymäki
Kehittämisasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 631
Twitterissä: @PaiviMantymaki

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa