Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyi 15.9.2014. Lakimuutoksen myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitettiin. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO-tunnisteen avulla.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Pirkanmaa

Pirkanmaa kuuluu Länsi-Suomen suuralueeseen, jonka rakennerahastotoiminnan hallinnollinen ELY-keskus on Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä.

Länsi-Suomen ESR-haku käynnissä 13.6.-3.10.2017

Haussa ovat kaikki ESR-toimintalinjat ja erityistavoitteet eli hankkeita voi hakea rakennerahastojen ohjelma-asiakirjan ESR-hanketoiminnalle asettamien raamien puitteissa.

Pirkanmaalla hakijoiden toivotaan valmistelevan kehittämishankkeita toimintalinjoissa

3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) ja
4 (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen)

erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • ammatillisen koulutuksen reformin tukeminen
     
  • yritysten rekrytointitarpeiden ja osaamisen parempi osuvuus (mm. projektiosaaminen ja projektijohto sekä digivalmiudet) eri koulutusasteilla (ml. täydennyskoulutus) ja eri toimialoilla
     
  • yritysten ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen uudet mallit
     
  • opintosisältöjen ja opintojen rakenteen pilotit ja kokeilut, jotka parantavat valmistuvien työelämävalmiuksia.

Hanketoimijoita kannustetaan laajoihin oppilaitos- ja koulutuskoalitioihin sekä erityisesti tiiviiseen yhteistyöhön yrittäjäjärjestöjen ja yritysten kanssa.

Katso hakuohjeet rakennerahastot.fi-sivustolla


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa