Pysäkkiasiat

ELY-keskukset vastaavat maanteiden joukkoliikenneinfrastruktuurin kehittämisestä ja sen hoidosta.  Pysäkkien parantamisella lisätään joukkoliikennepalveluiden houkuttelevuutta ja parannetaan palvelutarjonnan saavutettavuutta.

Linja-autopysäkkien suunnittelun lähtökohtana ovat erityisesti matkustajien tarpeet ja liikenneturvallisuus. Lisäksi hyvällä pysäkkisuunnittelulla parannetaan linja-autoliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta. Pysäkkijärjestelyiden tulee olla turvallisia ja liikenteellisesti sujuvia sekä taloudellisia rakentaa ja kunnossapitää. Pysäkkien kehittämiseen ja ylläpitoon käytettävät resurssit ovat rajalliset, joten oleellista on  kohdentaa kehittäminen oikein ja oikeisiin kohteisiin sekä toisaalta löytää vähemmän merkittäville pysäkeille riittävä palvelutaso.

ELY-keskukset ylläpitävät  olemassa olevaa pysäkkiverkkoa ja rakentavat  levikkeitä ja pystyttävät katoksia. Joukkoliikenneinfrastruktuurista tulee aloitteita eri tahoilta, esim. kunnilta, kouluilta ja yksittäisiltä joukkoliikenteen käyttäjiltä. Aloitteiden osalta arvioidaan pysäkin käyttäjämäärät, liikenteelliset olosuhteet ja pysäkin sijainti.  Vapaa-muotoisen pysäkkialoitteen voi toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueelle pysäkkialoite kuuluu.

TIETOA ALUEELTA

Pysäkkiasiat - Pohjois - Pohjanmaa ja Kainuu

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa pysäkkiasioista myös Kainuun alueella)

Vapaamuotoinen aloite toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Aloitteita toteutetaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Etusijalla on arjen ja erityisesti koulumatkojen turvallisuus.

Kirjaamo:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Käyntiosoite: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu
Postiosoite: PL 86, 90101 Oulu
s-posti: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa