Valtatien 9 parantaminen Jännevirran sillan kohdalla

Ajankohtaista

Muutossuunnitelma etenee

Jännevirran kohdan tiesuunnitelman muutossuunnitelma on ollut syksyllä 2016 nähtävänä Kuopion kaupungilla. Liikennevirasto on antanut 4.1.2017 lopullisen, lainvoimaisen hyväksymispäätöksen muutossuunnitelman toteuttamiselle.

Siltahankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet

Liikennevirasto ja Kreate Oy ovat allekirjoittaneet Vt 9 Jännevirran kohta -hankkeen urakkasopimuksen 10.10.2016. Rakennustyöt käynnistyivät lokakuun puolivälissä.

Siltahankkeen tiesuunnitelma

Liikennevirasto hyväksyi varsinaisen siltahankkeen tiesuunnitelman 27.5.2016. Tiesuunnitelma ja hyväksymispäätös löytyvät sivun oikeasta reunasta. Tiesuunnitelma on ollut maantielain mukaisesti lausunnoilla ja kunnissa nähtävillä. Suunnitelmasta tehtiin kuusi muistutusta. Muistutuksiin on otettu kantaa ja vastineet niihin löytyvät hyväksymispäätöksestä. Rakennussuunnitelma valmistuu kesän 2016 aikana.

Silta- ja vesiväylähankkeen osalta on annettu vesilupapäätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimesta ja se on lainvoimainen.

Muutostiesuunnitelma

Muutostiesuunnitelma koskee yksityisteiden ja kevyen liikenteen väylien järjestelyjä Jännevirran itäpuolella välillä Jänneniementie - Pohjantie. Muutokset koskevat myös Puitinlahdentien ja Pahnionniementien varressa asuvia. Muutoksia lähdettiin suunnittelemaan turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Suunnitelman tavoitteena on poistaa yksityisliittymät ohituskaistaosuudelta sekä sen läheisyydestä ja järjestää liikennöinti aikaisemmassa tiesuunnitelmassa esitetyn Jänneniemen eritasoliittymän kautta.

Tiesuunnitelman muutossuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 4.1.2017. Hyväksymispäätös löytyy tämän sivun oikean reunan linkkilistasta.

Kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma Lentoasemantien ja Jännevirran välillä

Kesällä 2016 käynnistynyt valtatien 9 kevyen liikenteen väylä välillä Jännemäentie – Uuhilahdentie tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa päätöksellä nro. LIVI/6532/04.01.01./2017 pvm. 13.4.2018. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös laitetaan Siilinjärven kuntaan nähtäville 30 pv:n ajaksi. Nähtävillä olosta kunta tiedottaa erikseen.

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on aloitettu syksyllä 2017 ja saatetaan loppuun vuoden 2018 aikana. Uutena linjauksena tiesuunnitelmaan on lisätty valtatien 9 eteläpuolelle rakennettava uusi maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettu yksityistie. Uuden yksityistien johdosta poistuvat maa- ja metsätalousliittymät valtatien 9 ohituskaistaosuudelta.

Hyväksymispäätös ja päivitetyt suunnitelmakartat löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Toteutusaikataulu ja kustannukset

Vt 9 parantaminen Jännevirran sillan kohdalla -hanke sisältyy liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan 2016–2018.  Rakennustyöt käynnistyivät urakan kilpailutuksen jälkeen syksyllä 2016. Rakentaminen kestää arviolta kaksi vuotta, joten hanke valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Muutostiesuunnitelman ja kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman mukaiset järjestelyt pyritään toteuttamaan saman urakan aikana.

Hankkeen alustava kustannusarvio sisältäen sillan rakentamisen ja tiejärjestelyt on noin 43,2 M€ (maanrak.kust.ind. 130, 2010=100).

Lisätietoja

Muutostiesuunnitelma ja rakentaminen: Hannu Nurmi, hannu.nurmi(at)liikennevirasto.fi, puh 0400 377 637

Valtatien 9 kevyen liikenteen väylän suunnittelu välillä Jännemäentie – Uuhilahdentie, Siilinjärvi: Maarit Kauppinen,  maarit.kauppinen(at)ely-keskus.fi, puh 0295 026 726

Päivitetty

oikopolut


Muutostiesuunnitelma

Muutostiesuunnitelman yleisötilaisuus 20.6.2016

Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelman yleisötilaisuudet

Tiesuunnitelman esittely

Suunnitelmakartat

Liikennetekniset poikkileikkaukset

Päätien pituusleikkaukset

Ympäristösuunnitelmakartat

Melukartat ennusteliikenteellä nykyisellä tieverkolla 2030

Melukartat ennusteliikenteellä suunnitelman mukaisilla melusuojauksilla

Maisemointisuunnitelma

Kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma Lentoasemantien ja Jännevirran välillä