Matkailun kohtaannon toimenpideohjelma - Matkailudiili

Matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Osana hanketta on käynnissä matkailun työvoiman kohtaantoon liittyvä erillinen toimenpideohjelma, Matkailudiili, jonka avulla pystytään edistämään osaavan työvoiman saantia oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Matkailun kohtaannon toimenpideohjelman, Matkailudiilin, on valmistellut työ- ja elinkeinoministeriö hallituksen linjausten mukaisesti edistämään matkailualan työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt vuoden 2018 alussa.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa matkailun kohtaannon toimenpideohjelmaa valtakunnallisena hankkeena.

Hankkeen taustalla on matkailu- ja ravintola-alalla koettu pula osaavasta työvoimasta. Syinä ovat mm. kohtaanto- ja kannustinloukkuongelmat, toimialan palkanmaksukyky, epäsäännölliset ja sesonkiluonteiset työt sekä asumiseen liittyvät ongelmat. Alan kasvun myötä osaavan työvoiman saanti nousee menestyksen kulmakiveksi. Matkailuyritysten menestymiseen tarvitaan osaavaa työvoimaa muillakin kuin matkailutoimialoilla.

Matkailualan kehityksen ja työmarkkinatilanteen nykytilanteen ja tulevaisuusnäkymien perusteella on laadittu kolme toimenpidekokonaisuutta matkailun työvoiman kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi:

1) Matkailutyön imagon kohottaminen viestinnän keinoin
– Matkailutyö-sivusto, Matkailudiilin tilaisuudet ja muut viestintäkanavat.

2) Matkailutyöhön liittyvien toimijoiden yhteistyön tiivistäminen
– Yhteistyö matkailualan sidosryhmien ja eri hankkeiden kanssa, alueelliset tapahtumat ja kohtaantoseminaarit.

3) Matkailun palvelulupaus ja siihen liittyvät alueelliset pilottikokeilut
– 27 matkailualan pilottikokeilua käynnissä eri puolilla Suomea.

Matkailudiilin pilottikokeilut

Ratkaisuja matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaan kohtaantoon etsitään valtakunnallisesti käynnissä olevien 27 pilottikokeilun avulla. Pilottikokeilut on hankittu "black box" -mallilla: hankittavien kokeilujen sisältöä ei määritelty tarkasti, vaan palveluntuottajat saivat tarjota innovatiivisia uusia malleja kokeiluista matkailualalle.

Tavoitteena on löytää matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaa kohtaamista edistävät palvelut ja toimintamallit, jotka huomioivat alueiden erityispiirteet. Kokeilujen etenemistä voit seurata Matkailutyö-sivulla, palveluntuottajien omissa kanavissa ja Matkailudiilin Facebook-sivuilla.

Ketterät työllistymiskokeilut

Aamos Group OyEtärekry ja Huippufirma (valtakunnallinen)
Oulun B&N Yhtiöt Oy: Kiinan kielen ja kulttuurin osaajien kartoitus (Pohjois-Suomi)
OS Retkipalvelu ja Inno OK OsuuskuntaMatkailuKymppi (Pohjois-Suomi)
Nuotio Digital OyMatkailutyövoiman vahvistajat (Itä- ja Pohjois-Suomi)

Palvelukokeilut

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus: Sesonkityön mobiilialusta (Pohjois-Suomi)
Laaduntekijä OyMäntyharjun matkailualan valmennus
Lapin yliopistoTyöntekijäksi matkailualalle -valmennusohjelma (Pohjois-Suomi)
Mainostoimisto C2 Advertising OyMarkkinointikampanja maahanmuuttajien työllistymiseksi matkailualalle (Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomi)
Mood of Finland OyPerehdytysohjelma maahanmuuttajille (Länsi- ja Pohjois-Suomi) ja Verkkokoulutus työnantajille (Etelä- ja Itä-Suomi)
Rouhea OyMatkailualan digitaalinen osaamisympäristö (Pohjois-Suomi)
Travel Group OyElämysduuni.fi -sivusto (Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomi)
ValmennusMajakka Oy: Sesongista sesonkiin – Metsurit matkailualalle -palvelukokeilu
 
Kokeiluissa on optiona toisintomahdollisuus v. 2018 - 2019 aikana hankkeen jatkuessa.

Kokeilujen tuloksia tullaan esittelemään syksyllä ja loppuvuodesta myös eri matkailualan tapahtumissa. Seuraa tapahtumasivuamme ja tule mukaan oman alueesi tapahtumiin!

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Projektipäällikkö Helena Ylisirniö, puh. 0295 038 602
Yksikön päällikkö Eine Kela, puh. 0295 038 227
Johtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Asiantuntija Maria Korkala, puh. 0295 056 632
Palveluesimies Jouni Korhonen, puh. 0295 056 627
Palvelujohtaja Pirjo A. Juntunen, puh.  0295 056 596
s-posti: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Päivitetty