Valtatie 12 parantaminen Teiskontiellä

ELY-keskus käynnisti toukokuussa 2015 yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa parantamishankkeen Teiskontien joukkoliikenteen järjestelyistä. 

Parantamishankkeeseen sisältyvät:

  • uuden joukkoliikennekaistan rakentaminen Ali-Huikkaantien itäpuolelta Hervannan valtaväylän eritasoliittymään. Siihen liittyvät joukkoliikenteen liikennevalojen ohitusmahdollisuudet
  • pysäkkijärjestelyjen muutokset Kissanmaankadun liittymässä siten, että nykyinen pysäkki poistetaan ja uudet pysäkit sijoitetaan Kissanmaankadun itäpuolelle ja Kissanmaankadulle
  • Lääkärinkadun kaistamäärän lisäys ja vapaa oikea Tampereen keskustan suuntaan
  • vapaa oikea Kuntokadulta keskustan suuntaan
  • joukkoliikennekaistan rakentaminen Heikkilänkadulle ja vapaa oikea Kangasalan suuntaan Heikkilänkadulta Teiskontielle    

Pisimmällä työt ovat edenneet Heikkilänkadulla, jossa parhaillaan tehdään uuden joukkoliikennekaistan kerrosrakenteita. Teiskontieltä on poistettu puusto uuden kaistan kohdalta ja aloitettu maaleikkausten tekeminen.

Rakennustyöt vaikuttavat Teiskontiellä liikkumiseen kesän ja syksyn aikana. Töiden aikana joudutaan nopeusrajoituksia laskemaan ja ajokaistoja kaventamaan. Liikenneturvallisuuden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi Pirkanmaan ELY-keskus toivoo, että tienkäyttäjät kiinnittävät erityistä huomiota poikkeaviin liikennejärjestelyihin ja asetettuihin rajoituksiin.

Tavoitteena on saada hanke Lääkärinkadun liittymän osalta pääosin valmiiksi elokuussa 2015. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu lokakuussa 2015. Hankkeen rakennuskustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa. Tampereen kaupunki maksaa kustannuksista puolet. Hanke on osa kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä MAL-aiesopimusta. Urakoitsijan toimii Destia Oy.

Päivitetty 9.6.2015

Päivitetty

soita meille!

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Tero Haarajärvi
Pirkanmaan ELY-keskus
puh. 0295 036 223

Rakennuttajakonsultti
Ari-Matti Ilkka
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
puh. 040 566 3564

Työpäällikkö
Topi Tapanainen
Destia Oy
puh. 040 865 0280  

Suunnitelmakartat (pdf)

R3-1 plv 310-1200 (585 kt)
R3-2 plv 1200-2050 (371 kt)
R3-3 plv 3220-3300 (149 kt)
R3-4 plv 4160-4400 (316 kt)