Palvelutaso

ELY-keskukset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason.  (Liikennepalvelulain IV osan 1 luvun 4§). Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Palvelutasomäärittely on jatkuva prosessi, sillä määrittelyt ovat voimassa yleensä 3-8 vuotta. Tämän jälkeen määrittelyt päivitetään muuttuneita olosuhteita tai kysyntää vastaaviksi.

Alueellisesta palvelutasomäärittelystä vastaavat yhdeksän liikenteessä toimivaltaista ELY-keskusta. Lisäksi kunnalliset viranomaiset määrittelevät omien toimivalta-alueidensa palvelutasotavoitteet. Kaukoliikenteen palvelutasomäärittelystä vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

TIETOA ALUEELTA

Palvelutaso - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on vahvistanut vuoden 2016 alussa joukkoliikenteen palvelutason Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntiin vuosiksi 2016-2018. Määriteltyjen palvelutasojen lähtökohtana on ollut määrittelytyön aikainen joukkoliikennetarjonta, eri yhteysvälien väestöpohja, pendelöinti ja potentiaalinen käyttäjämäärä. Palvelutasomäärittely on tehty noudattaen Liikenneviraston joukkoliikenteen palvelutasoja koskevaa ohjeistusta.

Palvelutasomäärittely ohjaa ELY-keskuksen joukkoliikennehankintoja sekä muuta joukkoliiketeen kehittämistä. Määritelty tavoitteellinen palvetaso ei kuitenkaan luo millekään taholle subjektiivista oikeutta sen mukaisille joukkoliikennepalveluille.

ELY-keskuksen palvelutasopäätös vuosille 2016-18 (pdf, 754 kt)

Palvelutasopäätökseen liittyvä tausta-aineisto (pdf; 4,9 Mt)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Joukkoliikenteen palvelutaso Uudellamaalla -tilaisuus 25.1.2017

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto järjestivät tilaisuuden, jossa käsiteltiin alueen joukkoliikenteen nykytilaa ja tavoitteellista palvelutasoa eri viranomaisten näkökulmasta. Tilaisuudessa pohdittiin myös joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntämistä maakuntakaavoituksen lähtöaineistona.

Tilaisuuden ohjelma (pdf, 469 kt)

Tilaisuuden esitykset:

Henkilöjunaliikenteen palvelutaso ja lähivuosien näkymät (pdf, 379 kt)
Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen tavoitteellinen palvelutaso (pdf, 1641 kt)
Anna Saarlo, Liikennevirasto

Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely ja palvelutasopäätös vuosiksi 2017–2020 (pdf, 2109 kt)
Jukka-Pekka Vallius, Uudenmaan ELY-keskus ja Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely HSL-alueella (pdf, 3891 kt)
Aleksi Manninen, HSL

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa (pdf,2345)
Maija Stenvall, Uudenmaan liitto