Palvelutaso

ELY-keskukset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason.  (Joukkoliikennelain 14 § 1 momentti). Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Palvelutasomäärittely on jatkuva prosessi, sillä määrittelyt ovat voimassa yleensä 3-8 vuotta. Tämän jälkeen määrittelyt päivitetään muuttuneita olosuhteita tai kysyntää vastaaviksi.

Alueellisesta palvelutasomäärittelystä vastaavat yhdeksän liikenteessä toimivaltaista ELY-keskusta. Lisäksi 26 kunnallista viranomaista määrittelevät omien toimivalta-alueidensa palvelutasotavoitteet. Kaukoliikenteen palvelutasomäärittelystä vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

TIETOA ALUEELTA

Palvelutaso - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Kainuun alueella)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelumäärittely perustuu 3.12.2009 voimaan astuneeseen joukkoliikennelakiin, joka velvoitti toimivaltaisia viranomaisia määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteelle palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä (Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869, 4 §).

Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on määritellyt 21.12.2011 tavoitteellisen joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen ajalle 1.1.2012 - 31.12.2016. 

Päätös ajalle 1.1.2017 - 31.12.2018  on annettu 27.1.2017. Kainuun maakunnan osalta päätöstä tarkentaa vuonna 2015 valmistunut Kainuun palvelutaso- ja liikennesuunnitelma.

Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa