Palvelutaso

ELY-keskukset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason.  (Joukkoliikennelain 14 § 1 momentti). Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Palvelutasomäärittely on jatkuva prosessi, sillä määrittelyt ovat voimassa yleensä 3-8 vuotta. Tämän jälkeen määrittelyt päivitetään muuttuneita olosuhteita tai kysyntää vastaaviksi.

Alueellisesta palvelutasomäärittelystä vastaavat yhdeksän liikenteessä toimivaltaista ELY-keskusta. Lisäksi 26 kunnallista viranomaista määrittelevät omien toimivalta-alueidensa palvelutasotavoitteet. Kaukoliikenteen palvelutasomäärittelystä vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

TIETOA ALUEELTA

Palvelutaso - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrittelee alueensa joukkoliikenteen palvelutason joukkoliikennelain 4 pykälän perusteella.

Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutasopäätös perustuu Liikenneviraston palvelutason määrittelyohjeen mukaan laadittuihin viiden suunnittelualueen tavoitteelisiin palvelutasoihin.

Palvelutasomäärittely ohjaa Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien joukkoliikennehankintoja sekä muuta joukkoliikenteen kehittämistä. Määritelty palvelutaso ei kuitenkaan luo millekään taholle subjektiivistä oikeutta sen mukaisten joukkoliikennepalveluiden saamiseen.

Palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2017 - 31.12.2020.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa