Palvelutaso

ELY-keskukset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason.  (Joukkoliikennelain 14 § 1 momentti). Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Palvelutasomäärittely on jatkuva prosessi, sillä määrittelyt ovat voimassa yleensä 3-8 vuotta. Tämän jälkeen määrittelyt päivitetään muuttuneita olosuhteita tai kysyntää vastaaviksi.

Alueellisesta palvelutasomäärittelystä vastaavat yhdeksän liikenteessä toimivaltaista ELY-keskusta. Lisäksi 26 kunnallista viranomaista määrittelevät omien toimivalta-alueidensa palvelutasotavoitteet. Kaukoliikenteen palvelutasomäärittelystä vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

TIETOA ALUEELTA

Palvelutaso - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n mukaisesti vahvistanut joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen vuosiksi 2017–2019. Palvelutasosuunnitelma laadittiin yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Määritelty palvelutaso ei kuitenkaan velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan palvelutason mukaista liikennettä, eikä se luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Määritelty palvelutaso luo perustan joukkoliikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, ELY-keskuksen ja kuntien yhteisille liikennehankinnoille sekä muulle joukkoliikenteen kehittämiselle käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.

 

Päätös 12.6.2017: Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueelle 2017–2019

Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella 2017–2019 -raportti (www.doria.fi)


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa