Muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. ELY-keskus toimii valvontaviranomaisena esimerkiksi silloin, kun melua ja tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle.

Lisää aiheesta ymparisto.fi-verkkopalvelussa:

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

Ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.