Muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. ELY-keskus toimii valvontaviranomaisena esimerkiksi silloin, kun melua ja tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle.

Lisää aiheesta ymparisto.fi-verkkopalvelussa:

TIETOA ALUEELTA

Muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa ympäristöasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee vuosittain päätöksiä muista ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista. Päätökset löytyvät ymparisto.fi -verkkopalvelusta:


Päivitetty

Ota yhteyttä