Maatilojen tuotannonohjaus, viljelijätuet ja valvonta

ELY-keskusten tehtävänä on hallinnoida viljelijätukien hakemiseen, maksatukseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä sekä varmistaa maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja kasvinterveys.

EU:n tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot

TIETOA ALUEELTA

Maatilojen tuotannon ohjaus, viljelijätuet ja valvonta - Etelä-Savo

Maaseutu ICT – hankkeen osatoteuttaja ProAgria Etelä-Savo järjestää infotilaisuuksia tukihauista Etelä-Savossa. Infojen ohjelmat ja aikataulut löytyvät maaseutukurii.fi –sivuston tapahtumakalenterista (linkki oikealla palstalla).

Maataloustukien päätukien hakuaika päättyy 15.6.2017. Myös ympäristösopimusten, luomusitoumusten ja ei-tuotannollisten investointien hakuaika päättyy 15.6.2017.

Maatalouden tukijärjestelmään kuuluvan valvonnan järjestämisestä Etelä-Savon ELY-keskuksessa vastaa maaseutupalvelut -yksikön johtava asiantuntija Ritva Vaittinen. Hän myös ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • Eviran ELY-keskukselle delegoimia valvonta, tarkastus- ja varmistamistehtäviä
  • EU:n suorien tukien tukioikeuksia

Maaseutupalvelut -yksikön johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän ympäristösopimuksia
  • luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon sitoumuksia
  • Eviran luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän tehtäviä
  • ei- tuotannollisia investointeja lukuun ottamatta LEADER- toimintatapaa.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa