Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskusten tehtävistä. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

 

TIETOA ALUEELTA

Maaseutuelinkeinot - Lappi

Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen Lapin keino -internetsivusto kertoo lappilaisista, jotka ovat kehittäneet yritystään tai asuinseutuaan ja saaneet rahoitusta maaseutuohjelmasta. Sivustolta löytyy myös tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja niiden hakemisesta. Klikkaa banneria ja tutustu!

Asiantuntijoiden yhteystiedot

Rahoituspalvelut

Tukien maksatukset

Valvontatehtävät

Lapin ELY-keskus ylläpitää kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisista yhteystietorekisteriä. Rekisterin ylläpitämiseksi maaseutuviranomaisten odotetaan antavan omalta osaltaan palautetta uusista ja muuttuneista tiedoista. Löydät yhteystietorekisterin oikeassa palstassa olevista oikopoluista.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa