Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
  • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen – Etelä-Pohjanmaa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 kautta rahoitetaan maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 strategisina painopisteinä ovat: biotalouden edistäminen ja sen osana maatalouden harjoittaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisääminen vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Lue lisää maaseutuyrittäjyyden kehittämisen mahdollisuuksista ja kokemuksista

Uutisjyvät maaseutulehti 2016 -yrittäjyyden teemanumero (pdf)

Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014 – 2020 neljä painopistettä ovat:

  • ruokaprovinssin kehittäminen
  • metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen
  • yrittäjyyden edistäminen maaseudulla
  • alueellisen vetovoiman kasvattaminen

Etelä-Pohjanmaan alueellisessa kehittämissuunnitelmassa määritellyt painopisteet antavat suuntaviivat rahoituksen kohdentamiselle hanke- ja yritystukiin.

Hakeminen

Tukien hakeminen tapahtuu pääasiassa sähköisesti Hyrrä –palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Kirjautumiseen tarvitaan Katso –tunniste, jonka käytöstä löytyy lisätietoa osoitteesta www.yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi jättää hakemuksen ilman Katso –tunnistetta. ELY-keskus neuvoo asiakkaita tukien hakemisessa.

Jatkuva haku, valintajaksot ja valintaperusteet

Hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Valintajaksot vuonna 2018

Hanketuet Yritystuet
1.11.2017-28.2.2018 1.11.2017-31.1.2018
1.3.2018-31.5.2018 1.2.2018-30.4.2018
1.6.2018-31.10.2018 1.5.2018-31.7.2018
  1.8.2018-31.10.2018

HUOM! Jos valintajakso päättyy viikonloppuna, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Paperisia hakemuksia voi vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15 asti.

Hanke- ja yritystukien valintajaksot 2018 (pdf)

Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintaperusteet. Sekä hanke- että yritystukien valintaperusteet löytyvät alueellisista linkeistä sivun oikeasta laidasta. Tässä on myös Seinäjoen ydinkeskustan tukialueen aluerajauskartta.

Valintakriteerit 1.3.2016 (pdf)

Valintakriteerit löytyvät Maaseutuviraston (Mavi) sivulta (linkki)

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät. Maatilakytkös ei ole välttämätön. Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja joissakin tapauksissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen.

Yrityksen investointitukea on mahdollista myöntää tuotantotilojen ja uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Tukea voi saada myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tällä voidaan esimerkiksi selvittää kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai rakentaa uusi.

Hanketuet antavat mahdollisuuksia kehittämiseen

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä kehittämishankkeiden avulla. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla linjaukset 18.12.2015 (pdf)

Maaseutuohjelman yleishyödyllisten investointien tukeminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskehyksestä vuosien 2017-2018 aikana

Maaseutuohjelman yleishyödyllisten investointihankkeiden tukemiseen on käytettävissä ohjelmakaudella 2014-2020 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) linjauksen mukaisesti 6,8 milj. euroa EU:n ja valtion rahoitusta. Vuosien 2017-2018 aikana tukea on jäljellä käytettäväksi yleishyödyllisiin investointihankkeisiin noin 1,5 milj. euroa, josta kuntien hakemiin hankkeisiin on vielä käytettävissä vuonna noin 0,1 milj. euroa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot (asiantuntijahaku)

Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila, puh. 0295 027701

Yritystuet
Asiantuntijat puhelin
Reijo Kivimäki 0295 027 570
Juha Koski 0295 027 574

 


 

 

Hanketuet
Kehittämisasiantuntijat   puhelin
Tapio Sivula Leader vastaava, yleishyödylliset investoinnit,
kehittämishankkeet
0295 027 707
Esa Isosaari Kehittämishankkeet, Leader -hankkeet 0295 027 813
Tuija Nikkari Yritysryhmähankkeet, kehittämishankkeet 0295 027 703

 

 

 

 

 

 

 

Maksatus
Maksatuspäällikkö Anne Palokoski, puh. 0295 027 679

Maksatusasiantuntijat puhelin
Paula Nelimarkka 0295 027 678
Raija Siltanen 0295 027 686
Jenni Valli 0295 027 688
   

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa