› Takaisin graafiseen esitykseen

Maahanmuutto

ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.

ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä ovat muun muassa:

  • maahanmuuttajien kotouttamistyön suunnittelu ja ohjaus
  • kuntien ohjaus ja neuvonta pakolaisten vastaanottoon liittyvissä asioissa sekä sopimukset kuntien kanssa pakolaisten kuntiin osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
  • alueellisten ulkomaalaista työvoimaa koskevien työlupalinjausten antaminen
  • etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttoasioiden toiminnallisesta ohjauksesta.

Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien hallinnollinen koordinointi on koottu seitsemään ELY-keskukseen. Kaikkien viidentoista ELY-keskuksen maahanmuuttoyhdyshenkilöt palvelevat oman alueensa asiakkaita ja yhteistyökumppaneita maahanmuuttoasioissa.

Työ- ja elinkeinotoimistot vastaavat työnhakijoiksi rekisteröityneiden maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä.

Maahanmuuttajien kotouttamista ja pakolaisten vastaanottoa koskeva tieto on koottu pääasiassa kotouttaminen.fi-sivustolle, jota ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Maahanmuutto - Pirkanmaa

Tehtävien toteuttamiseksi maahanmuuttotyön asiantuntijat Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen kuntien, koulutuksen järjestäjien, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa. Toimintaa ohjaavat ministeriöt ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja sisäasiainministeriö.

Toimintaraha järjestöille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi 2018

Pirkanmaan ja Keski-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta jakaa vuonna 2018 toimintarahaa alueellaan toimiville monikulttuurisuutta edistäville yhdistyksille ja maahanmuuttajayhdistyksille. Toimintarahaa voidaan myöntää tapahtumaan tai toimintaan, joka edistää eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta ja tätä kautta hyvien väestösuhteiden kehittymistä.

Perusedellytys rahan saamiselle on, että yhdistys järjestää tapahtuman tai toimintaa yhdessä jonkun itselleen uuden yhteistyötahon kanssa. Toimintarahan hakuaika on 16.4.-15.5.2018, ja käyttöaika 31.10.2018 saakka. Toimintarahaa myönnetään enintään 500 euroa yhtä tapahtumaa kohden. Toimintarahaa jaetaan yhteensä enintään 2 000 - 2 500 euroa.

Toimintarahaa haetaan linkissä olevalla lomakkeella. Lomake lähetetään Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon joko sähköisenä tai tavallisessa postissa. Osoite on Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi. Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään pyydetään merkitsemään ETNO/Toimintaraha 2018 KEHA/2264/2015.

Hakemusten on oltava perillä 15.5.2018 klo 16 mennessä. Neuvottelukunta ilmoittaa myönnetyistä toimintarahoista 31.5.2018 mennessä kaikille toimintarahaa hakeneille. Toimintaraha maksetaan kuitteja ja raporttia vastaan jälkikäteen.

Toimintarahan hakulomake (pdf)

Kysymyksiin vastaa Alue-Etnon koordinaattori Marja Huttunen
marja.huttunen(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 036 086

Kotona Suomessa -hankkeen uutiskirjeet (pdf)

Ajankohtaista maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä Pirkanmaalta

Tampereen kaupungin ja Kotona Suomessa -hankkeen koulutukset ovat katsottavissa  http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus

  • 9.11.2016: Perhe ja kotoutuminen
  • 13.12.2016: Viranomaisten roolit ja eri oleskelulupiin liittyvät oikeudet
  • 19.1.2017: Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen
  • 16.2.2017: Kulttuurien välinen viestintä

Päivitetty