› Takaisin graafiseen esitykseen

Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys

ELY-keskukset vahvistavat luovan työn tekijöiden työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä sekä luovaa taloutta. Ne edistävät kulttuuripalvelujen tuotantoedellytyksiä. Tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden, elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittäminen.

ELY-keskusten tehtäviä ovat:

  • kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyden sekä kulttuuriyrittäjyyden ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen edistäminen
  • luovan talouden innovaatioiden ja kansainvälistyvän liiketoiminnan edistäminen
  • kulttuurin ja luovien alojen ohjaus- ja neuvontapalvelut
  • luovan osaamisen hyödyntämisen edistäminen eri toimialoilla ja työelämän kehittämisessä
  • luovien alojen ja kulttuurin toimialatiedon tuottaminen ja asiantuntemuksen lisääminen alueella
  • alueellisen yhteistyön edistäminen

ELY-keskukset tukevat luovien ja kulttuurialojen toimijoiden työllisyyttä, pk-yritysten perustamista, monialayrittäjyyttä, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.

ELY-keskukset tekevät yhteistyötä kansallisen kulttuurimatkailun katto-organisaation (Culture Finland) sekä suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kanssa.

TIETOA ALUEELTA

Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys - Häme

Hämeen luovien alojen kehittämisfoorumi

Hämeen ELY-keskus on asettanut Luovien alojen kehittämisfoorumin toimikaudeksi 1.5.2014 – 31.12.2016 edistämään luovien alojen yritystoimintaa Hämeen alueella. Foorumissa ovat edustettuina Hämeen ELY-keskuksen lisäksi Taiteen edistämiskeskus, maakuntaliitot, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden yliopistokeskus, Hämeenlinnan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Lahden kaupunki sekä Heinolan kaupunki. Yhteistyöryhmää on mahdollista laajentaa myös pysyvillä asiantuntijajäsenillä.

Foorumin tehtävänä on:

  1. Hämeen luovien alojen verkostotyön koordinointi ja aktivointi,
  2. luovien alojen yritystoiminnan edistäminen,
  3. toimia Hämeen tiedonvälitys- ja keskustelufoorumina luovien alojen kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä toimia yhteistyötahona valtakunnallisiin foorumeihin ja verkostoihin sekä
  4. toimia asiantuntijana opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskuksen välisen tulossopimuksen kulttuuria ja luovia aloja koskevien tulossopimusten toteuttamisessa.

Hämeen luovien alojen kehittämisfoorumin asettamispäätös (pdf, 35 kt)

Kehittämisfoorumin kokouspöytäkirjoja

Hämeen ELY-keskuksen kulttuurin uutiskirjeitä

Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit

Taiteen edistämiskeskus ja Hämeen ELY-keskus järjestivät marraskuussa 2015 kolme taiteilijoiden info-iltapäivää, joissa annettiin tietoa taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomalleista.

Esitysmateriaalit:

 

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla

12.5.2016 tilaisuuden esitysmateriaalit:


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa