Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

Pohjavesialueisiin liittyvät kuulutukset

YVA-kuulutukset   

Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset

Melua ja tärinää päätösten kuulutukset

Velvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Espoon kaupunki/ Kaupunkitekniikan keskus, Rudus Oy ja NCC Industry Oy, Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen:

Päivitetty

oikopolut