Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Osuuskunta Optowest ja valokuituhanke pdf. (64 kt), Liite pdf (2 Mt)

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

YVA-kuulutukset

Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset

Melua ja tärinää päätösten kuulutukset

Pohjavesialueiden kuulutukset

Velvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut