Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

Kuulutus ympäristöhallinnon vuoden 2019 valtionavustuksista pdf. (125 KB)

Pohjavesialueisiin liittyvät kuulutukset

Liitteet:

YVA-kuulutukset   

Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset

Melua ja tärinää päätösten kuulutukset

Velvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelma vuosiksi 2019 - 2023, Espoo Helsinki, Vantaa

Veden johtaminen Vihtilammista Sääksjärveen ja Vihtilammin säännöstely

Kalasataman edustan merialueen vesistötarkkailuohjelma

Kruunuvuorenrannan vesistötarkkailuohjelma

Länsisataman edustan merialueen vesistötarkkailuohjelma

Vuosaaren meriläjitysalueen vesistötarkkailuohjelma

MH-Kivi Oy:n Loviisan merialueen merikiviaineksen ottohankkeen päivitetty tarkkailuohjelma

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Rusutjärven lisäveden johtamisen vesistötarkkailuohjelma


Päivitetty

oikopolut