Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

Pohjavesialueisiin liittyvät kuulutukset

Liitteet:

YVA-kuulutukset   

Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset

 

Melua ja tärinää päätösten kuulutukset

 

Velvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

Vuosaaren meriläjitysalueen vesistötarkkailuohjelma

MH-Kivi Oy:n Loviisan merialueen merikiviaineksen ottohankkeen päivitetty tarkkailuohjelma

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Rusutjärven lisäveden johtamisen vesistötarkkailuohjelma

Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten yhteistarkkailusuunnitelma vuosiksi 2019 – 2023


Päivitetty

oikopolut